Mladá fronta se obává nezákonného prodeje, odchází management

pondělí, 8. června 2020, 07:20 Tisk , Aktualizováno MediaGuru

Z nejvyššího vedení vydavatelství Mladá fronta má odejít několik jeho členů.

Zdroj: MediaGuru.cz

Zdroj: MediaGuru.cz

Situace kolem vydavatelství Mladá fronta (MF), které je v konkurzu, je nadále napjatá. Z výpisu v insolvenčním rejstříku vyplývá, že vydavatelství se obává nezákonného prodeje. Zároveň podle informací MediaGuru.cz odchází z vedení MF několik členů nejvyššího managementu.

Mladá fronta je podle vyjádření, které zaslala Vrchnímu soudu v Praze, přesvědčená, že prodej vydavatelství se děje na základě znaleckého posudku, který má obsahovat několik chyb – zejména to, že cenu za Mladou frontu stanovuje „nepřiměřeně nízko, tedy hluboko pod tržní cenou". „Celé toto nezákonné insolvenční řízení, v jehož důsledku se dlužník ocitl v úpadku, je směřováno k definitivnímu poškození dlužníka prodejem jeho závodu za nepřiměřeně nízkou cenu," stojí ve vyjádření Mladé fronty zaslané Vrchnímu soudu.

Zároveň v pondělí 8. června se v insolvenčním rejstříku objevilo sdělení, podle kterého hrozí firmě vypnutí energií a ocitne se tak bez přívodu vody, energií nebo internetového spojení a bude jí znemožněn další provoz. Důvodem vypnutí mají být nezaplacené faktury za odběr energií. MF ale uvádí, že disponuje dostatečnými zdroji k uhrazení těchto faktur a že úhradu konkrétních daňových dokladů opakovaně žádala po insolvenční správkyni. MF proto navrhuje, aby insolvenční soud nařídil insolvenčnímu správci MF úhrady všech daňových dokladů za odebrané energie a aby si vyžádal stanovisko k jeho postupu. 

Znalecký posudek odhaduje cenu vydavatelství Mladá fronta na 30 mil. Kč. Tento odhad zpochybnili v květnu dva věřitelé. Poukazovali na nízkou cenu vydavatelství stanovenou znalcem. Argumentovali tím, že existovaly „indikativní nabídky“ na koupi Mladé fronty od společnosti Jaromír Soukup Consulting ve výši kolem 160 milionů korun. Někteří věřitelé zpochybňovali také odhadovanou cenu za ochranné známky Mladá fronta. Podle znalce činí 260.000 korun. 

Znalec ve svém závěru mj. konstatuje, že provoz Mladé fronty je v poúpadkové situaci ztrátový a že současné hospodaření MF je na úkor podstaty. „Čas tedy pracuje významně proti výši podstaty a plnění, které mohou obdržet věřitelé. Rozhodnutí, které bude znamenat řešení současné situace, je tedy pro věřitele velmi potřebné," konstatuje ve své zprávě.

Za znalecký posudek se postavil věřitelský výbor. „Věřitelský výbor neměl a nemá zákonnou povinnost a ostatně ani odpovídající odbornost, aby výsledky znaleckého ocenění přezkoumával. Nicméně, věřitelský výbor nepojal ani během oceňování, ani po předložení znaleckého posudku, tím méně na základě průběhu jednání schůze věřitelů dojem, že by byl znalecký posudek v kterémkoliv ze svých aspektů zpracován neodborně, podhodnocoval cenu obchodního závodu dlužníka anebo ji jakýmkoli způsobem manipuloval,“ uvedl ve svém vyjádření.

V průběhu května projevili o MF zájem i někteří mediální podnikatelé. Zda některý z nich s nabídkou uspěje, zatím není jasné. Z vyjádření společnosti Jaromír Soukup Consulting, uloženého v insolvenčním rejstříku v minulém týdnu, vyplývá, že společnost zatím nebyla oslovena a neměla možnost seznámit se s předmětem prodeje a nemohla tak předložit nabídku koupě. „Přestože Jaromír Soukup Consulting předložila reorganizační plán a o ovládnutí dlužníka či jeho závodu projevuje dlouhodobě zájem, zatím nebyla vyrozuměna o možnosti se o koupi obchodního závodu ucházet," uvádí se ve vyjádření společnosti. Zopakovala zároveň, že skupina Empresa Media, pod kterou Jaromír Soukup Consulting spadá, je připravena ucházet se o koupi a předložit konkrétní nabídku koupě.

Mezi dalšími mediálními zájemci je i GES Media Asset (majitel FTV Prima). Podle výpisu v insolvenčním rejstříku odůvodnila svůj zájem o Mladou frontu tím, že se pohybuje na mediálním trhu a že jí nabídka na koupi Mladé fronty zaujala. Zároveň požádala o zaslání nabídky na koupi MF. To, v jaké fázi proces je, nechce komentovat. „K otázkám ohledně investic se skupina GES dlouhodobě nevyjadřuje,“ reagovala na náš dotaz.

Po polovině května projevilo o Mladou frontu zájem také brněnské vydavatelství Extra Publishing (100+1, Živá historie, Tajemství české minulosti, Zázraky medicíny, Příroda aj.). „Naše společnost má zájem ucházet se o koupi dlužníkova obchodního závodu nebo jeho části," napsali jednatelé vydavatelství.

Mladá fronta je v konkurzu od poloviny května. Navrhovala reorganizaci společnosti, soud ale jejímu návrhu nevyhověl. „Od počátku se insolvenční správkyně a prozatímní věřitelský výbor snažili komunikovat a společně dovést dlužníka k záchraně jeho závodu. Pochybuji ale o kvalitě některých dat, která jsou dlužníkem poskytována. Snaha o záchranu ze strany insolvenční správkyně a prozatímního věřitelského výboru je, nicméně bez kvalitní součinnosti s dlužníkem se tato záchrana nepovede,“ uvedla v polovině května u soudu insolvenční správkyně.

Už v únoru obdržela Mladá fronta dvě nabídky na úvěrové financování. Přišly jako odpověď na oznámení veřejné výzvy. Šlo o společnosti CPI Property Group Radovana Vítka a Czechoslovak Group Michala Strnada. Právě ta má ale podle majitele MF Františka Savova o majetek MF usilovat. Michal Strnad z Czechoslovak Group na dotaz DVTV pouze uvedl, že se těžko může k tvrzení Savova vyjadřovat.

-mav-

Aktualizováno v pondělí 8. června v 11:55 o situaci ohledně fakturace energií