Vychází rozšířené vydání knihy Image a firemní identita

středa, 1. července 2020, 17:10 Aktuality, Marketing MediaGuru

Grada vydává 2. rozšířené vydání knihy Image a firemní identita od autorů Jitky Vysekalové, Jiřího Mikeše a Jana Binara.

Autoři rozšířeného vydání knihy Image a firemní identita při křtu na terase sídla agentury McCann Prague, foto: McCann.

Autoři rozšířeného vydání knihy Image a firemní identita při křtu na terase sídla agentury McCann Prague, foto: McCann.

V nakladatelství Grada vychází v těchto dnech druhé aktualizované a rozšířené vydání publikace Image a firemní identita, jejímiž autory jsou Jitka Vysekalová, Jiří Mikeš a nově Jan Binar, šéf agentury McCann Prague.  

Kniha, jež se věnuje problematice firemní identity, přináší jak teoretické poznatky z oboru, tak praktické příklady a doporučení pro praxi. Vysvětluje, z čeho se skládá firemní identita, jak ji řídit, co představují její jednotlivé složky, jaké jsou komponenty a vlastnosti image či vazby na chování. Rovněž se zaměřuje na analýzu image, využití metod kvalitativního a kvantitativního výzkumu i specifickým přístupům k měření. Jedna kapitola se také podrobně zabývá korporátní identitou České republiky. 

-stk-