Karel Novotný: Mladá fronta je v akutní situaci

pondělí, 13. července 2020, 11:40 Tisk Martina Vojtěchovská

Bez okamžitého externího financování či nalezení kapitálově silného nového majitele nebude možné udržet provoz celé společnosti, říká nový šéf vydavatelství Mladá fronta Karel Novotný.

Karel Novotný, zdroj: Mladá fronta

Karel Novotný, zdroj: Mladá fronta

Mladá fronta je v naléhavé situaci, připouští její nový ředitel Karel Novotný. „Bez rychlého řešení nemusí mít náš příběh dobrý konec," popisuje.

Insolvenční správkyně vydavatelství Mladá fronta vyzvala na začátku července potenciální zájemce o koupi vydavatelství, aby předkládali své indikativní nabídky. V minulém týdnu na výzvu zareagovalo sedm zájemců. Insolvenční správkyně doporučila jejich jména v insolvenčním rejstříku zatím nezveřejňovat. Přibližně polovina zájemců ale podle jejího sdělení vyjádřila přesvědčení, že bez spuštění řádného procesu výběrového řízení a otevření data roomu není schopna kvalifikovaně svou nabídku předložit.  

Ze zápisu v insolvenčním rejstříku vyplývá, že mezi zájemci, kteří předložili indikativní nabídku, je společnost Česká revitalizační, která nabízí až 120 mil. Kč. Zájem stále projevuje GES Media Asset, vlastník televizní skupiny Prima, ale bez provedení due dilligence nepovažuje předložení indikativní nabídky za seriózní.

Z hodnocení insolvenční správkyně rovněž plyne, že čas na vyřešení situace v Mladé frontě je do konce července 2020, poté hrozí utlumení činnosti.

Na aktuální situaci ve vydavatelství Mladá fronta jsme se zeptali nového ředitele Karla Novotného.

Mladá fronta se nedávno přestěhovala do nových prostor. Co to znamená pro další vývoj firmy a jaké jsou teď vaše primární kroky jakožto zástupce managementu?

Mladá fronta našla zázemí ve zcela nové kancelářské budově na pražském Andělu. Funguje zde finanční oddělení, HR, backoffice a výroba s distribucí. Zbývající část lidí funguje v režimu home office, stejně jako v době koronaviru, a do společných prostor dochází na schůzky a porady. Tento model se nám osvědčil a osobně ho považuji za dlouhodobě udržitelný.

Co se týká dalších kroků, čekají nás dvě klíčové úlohy – zachovat plnou činnost vydavatelství jako dosud a připravit Mladou frontu pro prodej budoucímu novému majiteli. To kromě jiného obnáší přípravu aktuálních informací pro data room a následné due dilligence, komunikaci s insolvenční správkyní a zástupců věřitelského výboru.

Je reálné, že by se v dohledné době Mladá fronta prodala strategickému investorovi? V zápisech IR jsou uváděny někteří zájemci, mají o firmu skutečně zájem?

Minulý týden proběhla fáze předkládání indikativních nabídek, na kterou reagovalo sedm zájemců. Ti zaslali insolvenční správkyni své návrhy, jedna z nabídek hovoří o zájmu zaplatit za Mladou frontu 120 milionů. Indikativní nabídky však nijak nelimitují další potenciální zájemce o koupi, naprosto rozhodující bude fáze skutečného prodeje na základě odsouhlasení soudu. Zájemci budou mít možnost seznámit se s hospodářskou situací Mladé fronty v data roomu, všem bude k dispozici management Mladé fronty pro doplnění informací.

Jste pro rychlý prodej společnosti? Jakou variantu dalšího vývoje management MF podporuje?

Jednoznačně podporuji transparentní prodej Mladé fronty. V důsledku insolvenčního řízení a koronavirové karantény, kdy řada klientů zrušila své objednané kampaně, jsme v naléhavé situaci. Ta vyžaduje rychlý vstup nového akcionáře nebo zajištění externího financování Mladé fronty. Přestože vydáváme knihy, časopisy, plníme internetové servery, pořádáme odborné eventy a lidé přes obtížnost situace pracují naplno, musím realisticky konstatovat, že bez rychlého řešení nemusí mít náš příběh dobrý konec.

Může být společnost Crane Constancy, na kterou byly převedeny akcie věřitele, novým vlastníkem MF?

Považuji za pravděpodobné, že bude jedním ze zájemců. Ale nepřísluší se mi k tomu vyjadřovat, i s ohledem na blížící se zahájení prodeje. Do procesu prodeje se může přihlásit kdokoli, mezi potenciálními zájemci jsou významní hráči na mediálním trhu i celé české ekonomiky.

Pevně doufám, že všechny zainteresované strany vnímají naléhavost situace a chápou, že bez potřebné akce přestane v současné podobě existovat nejstarší vydavatelství v republice.

Je prodej jediným možným řešením, který může zachovat existenci vydavatelství MF?

Z dlouhodobého hlediska ano. Krátkodobě dokážeme, v případě zajištění externího financování, zachovat provoz, ale dlouhodobě si Mladá fronta zaslouží stabilního akcionáře.

Do kdy by podle vašeho názoru měla být situace ohledně vydavatelství vyřešena, aby nebyly ohroženy základní aktivity vydavatelství?

Situace ji víc než akutní. Znovu bych zopakoval, že bez okamžitého externího financování či nalezení kapitálově nového majitele nebude možné udržet provoz celé společnosti.

Pokud se záchranné práce nepodaří, jaké budou další kroky?

Pevně doufám, že všechny zainteresované strany vnímají naléhavost situace a chápou, že bez potřebné akce přestane v současné podobě existovat nejstarší vydavatelství v republice.

Co je teď pro management MF největší prioritou?

Za klíčové považuji, že se nám navzdory vnějším tlakům dosud podařilo udržet vydávání všech titulů. Ukazuje se, že pro spoustu mých kolegyň a kolegů je Mladá fronta srdeční záležitost.

Karel Novotný, generální ředitel, Mladá fronta

Generálním ředitelem vydavatelství Mladá fronta je od letošního července. V Mladé frontě působí od roku 2012, jako ředitel vedl divize Medical Services a HUB, vloni převzal řízení všech tištěných titulů vydavatelství. V minulosti osm let působil v GE Money Bank (dnešní Moneta Money Bank). Vystudoval LIGS University a Brno International Business School.