AMI Digital: Češi nejvíc věří rádiu, ČT posílila v pandemii

středa, 12. srpna 2020, 15:45 Aktuality, Výzkum MediaGuru

Nejdůvěryhodnějším typem média je podle Čechů rádio, pozici lídra si zde dlouhodobě drží Český rozhlas. Z televizí pak lidé nejvíce věří České televizi.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Češi vnímají rádio jako nejdůvěryhodnější typ média, věří mu skoro tři čtvrtiny lidí (73 %). Jeho čistá důvěra, po odečtení záporných hodnot, tak činí 46 %. Podle AMI Digital Indexu, který připravuje AMI Digital a Stem/Mark, se jedná o konstantní stav posledních několika let. „Prvenství rozhlasu pramení podle mě z faktu, že lidé jsou už přesycení informacemi. Rádia tak berou spíše jako zdroj zábavy a odpočinku, omezené množství zpráv zde potom vnímají jako výběr toho nejdůležitějšího,“ vysvětluje Jan Kučmáš, parner AMI Communications.

Na druhém místě jsou televize s čistou důvěrou 28 %. Ze všeho nejméně lidé věří sociálním sítím, jejichž čistá důvěra se jako jediná pohybuje v záporné hodnotě (-25 %). A to navzdory tomu, že pro tři čtvrtiny uživatelů (76 %) internetu jsou sítě důležité jakožto zdroj informací. Oproti výsledkům za rok 2019 se důvěra v jednotlivé mediatypy příliš nezměnila. 

Zdroj: AMI Digital Index 2020

Zdroj: AMI Digital Index 2020

Konkrétními vítězi napříč médii jsou ta veřejnoprávní. Z televizí lidé nejvíce věří České televizi (78 %), jejíž čistá důvěra dosahuje nejvyšších hodnot ze všech tuzemských médií (62 %). Následují TV Prima a TV Nova, nejnižší důvěru má TV Barrandov. Typickým divákem ČT je podle AMI Digital Indexu žena ve středních letech s vyšším vzděláním. Mezi rádii si dlouhodobě udržuje pozici lídra Český rozhlas, kterému věří 62 % lidí. Typického posluchače ČRo představuje index jako muže vyššího věku a vyšším vzděláním.

Ze zpravodajských serverů v posledních letech dominuje web SeznamZpravy.cz, kterému meziročně věří stále více uživatelů (letos 69 %). Jedná se především o mladé lidi do 30 let. Mezi tištěnými médii si letos získaly největší důvěru Hospodářské noviny (42 % populace). Sesadily tak MF Dnes, které důvěryhodnost meziročně poklesla.

Průzkum letos zkoumal také to, jak Češi hodnotí práci médií během epidemie. I zde se nejvíce dařilo České televizi, která podle 44 % lidí informovala o situaci kolem koronaviru ze všech nejlépe. „V této otázce měli lidé spontánně jmenovat média, která podle nich nejlépe mapovala danou situaci. Vedle České televize lidé pozitivně hodnotili zpravodajství SeznamZpravy.cz (9 %). Výsledky nám zároveň ukazují, že nejvíce lidé čerpali informace z televize,“ říká Kučmáš.

Přestože mají Češi dlouhodobě nízké povědomí o vlastnictví nejvýznamnějších tuzemských médií, index zaznamenává v posledních letech nárůst lidí, pro které je důležité vědět, kdo stojí za jejich oblíbenými médii. Za poslední dva roky vzrostl počet těchto lidí skoro o třetinu, a to na 34 %. Jedná se především o muže s vysokoškolským vzděláním, kteří pocházejí z větších měst.

-mav-