Česká televize vrátí na obrazovky pořad UčíTelka

středa, 26. srpna 2020, 14:25 Aktuality, TV MediaGuru

Od nového školního roku se na Českou televizi vrátí pořad UčíTelka. Pomoci má dětem s návratem do tříd.

UčíTelka bude opět k vidění od prvního školního dne, zdroj: ČT.

UčíTelka bude opět k vidění od prvního školního dne, zdroj: ČT.

První školní den se na obrazovku České televize vrátí pořad UčíTelka, který tentokrát nebude zaměřen na distanční výuky, ale má dětem pomoci s návratem do tříd. Vysílat se bude pravidelně od pondělí do čtvrtka, od 13.00 hodin, vždy na ČT2. Každý den bude věnován jednomu předmětu se zaměřením na žáky prvního stupně základních škol. Nově se objeví magazín Učítelka – kabinet, který bude k vidění každou neděli od 6. září v 9.00 hodin, po Studiu Kamarád. Určen je zejména rodičům a učitelům. Rozšiřuje se i působení webu ČT edu.

Česká televize tak pokračuje ve vzdělávacích aktivitách, které operativně připravila v době jarního výjimečného stavu. „Stále nevíme, jak podzim na školách proběhne a zda na všech školách bude výuka v podobě, jak ji známe. Proto chceme být pro děti a rodiče připraveni a poskytnout jim případně něco navíc. Diváci si to mohou představit jako takové odpolední doučování. Bude to možnost zopakovat si látku napříč předměty. Zároveň tím ale chceme jasně sdělit, že jsme připraveni v případě, kdyby bylo potřeba vrátit se k původnímu formátu distanční výuky,“ říká vedoucí projektu UčíTelka Luboš Rosí.

UčíTelka dětem nabídne aktivity rozšiřující jejich znalosti pomocí úkolů a her, které mohou samostatně realizovat v domácím prostředí. Půjde především o podporu náročnější látky. Každý den bude mít svůj pevný rozvrh trvající s krátkou přestávkou 45 minut. Pondělí bude věnováno českému jazyku, úterý matematice, středa člověku a jeho světu a čtvrtek angličtině. Lekce na sebe budou tematicky navazovat. Pětiminutové přestávky obstará host z různých oblastí, jako jsou hudební výchova, tělesná výchova, přírodověda apod. Vyučovat budou opět Markéta Grigeľová a Gabriela Babušová, mezi jednotlivými bloky děti provedou Petra Křížková a Kateřina Bílková.

Magazín UčíTelka – kabinet, který je primárně určen rodičům a učitelům, poradí jak s klasickou výukou a přístupem školy, tak i zmapuje nové vzdělávací metody: Dánské metody Basic, Hejného metody, Slabikovací metody, Písmenkové metody nebo Montessori. Dále například doporučí tipy pro vhodnou četbu vzhledem k věku a rychlosti dítěte i tipy na samovzdělávací hry, kterým se děti mohou věnovat samy nebo ve skupinkách. Oba projekty vznikají s odbornou garancí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

V rozšířené verzi pokračuje i projekt ČT edu, který se nově propojuje s UčíTelkou. „Pro Českou televizi je to jeden z klíčových projektů. Je tedy logické, že když kvůli aktuální poptávce vznikla UčíTelka, která se profiluje velmi podobnou skupinou uživatelů, naší snahou samozřejmě je tyto projekty co nejvíce propojit. Budeme se snažit využívat ukázky z ČT Edu tak, aby si děti i rodiče mohli libovolné materiály v případě potřeby dohledat,“ dodává Luboš Rosí.

Web ČT edu nabízí přes tři tisíce vzdělávacích videí z pořadů České televize. Ta jsou přehledně rozdělena podle stupňů, předmětových oblastí i témat tak, aby se uživatelé co nejsnáze dostali k tomu, co je zajímá. „Pořady České televize procházejí zkušení učitelé a odborníci s odpovídající aprobací, z různých škol i regionů, aby našli videa, která mohou sloužit jako vysvětlení, doplnění, ilustrace či inspirace. Audiovizuálně podaná informace probouzí v žácích zájem, emoce a v souběhu s dalšími zdroji podporuje zapamatování probírané látky. I proto mají videa na ČT edu uzpůsobenou stopáž tak, aby udržela pozornost,“ přibližuje vedoucí ČT Edu Alžběta Plívová.

Na jaře letošního roku učitelé využívali ČT edu zejména pro vedení distanční výuky. Před prázdninami se ale s EDU učilo přes půl milionu uživatelů. Nyní je tak plně připraveno i pro využití videí ve standardní prezenční výuce ve třídách a má pomoci doplnit či oživit výklad.

-stk-