Deník N snižuje provozní ztrátu, v pololetí byla 8 mil. Kč

čtvrtek, 6. srpna 2020, 17:50 Aktuality, Tisk MediaGuru

Vydavatel Deníku N snižuje svoji ztrátu, vyrovnaného hospodaření by mohl dosáhnout už v příštím roce.

Zdroj: Deník N

Zdroj: Deník N

Provozní ztráta Deníku N za první pololetí letošního roku představuje 8 mil. Kč. Oproti loňskému roku se tak vydavateli daří ztrátu snižovat. Za rok 2019 představovala 30 mil. Kč. Ve druhém čtvrtletí roku 2020 byla provozní ztráta měsíčně nižší než jeden milion korun. Vyplývá to z informací, které předplatitelům zaslal ředitel vydavatelské společnost N media Ján Simkanič.

„Jde o velice pozitivní trend, a pokud by se vše vyvíjelo jako dosud, měli bychom šanci dosáhnout vyrovnaného hospodaření už v průběhu příštího roku, tedy o rok dříve, než jsme plánovali. Máme tak skutečně velkou šanci dokázat, že i v České republice se může udržet nezávislé zpravodajství postavené na placeném obsahu a podpoře předplatitelů," uvedl Simkanič.

Vzhledem k tomu, že Deník N je financovaný především z prodeje předplatného a není tolik závislý na výnosech z reklamy, zvládl podle Simkaniče začátek krize navzdory oslabenému stánkovému prodeji relativně dobře. „Jak je patrné z následujícího grafu, křivky nákladů a výnosů se dlouhodobě sbližují, a to i přes to, že investujeme do zvětšování naší redakce," přiblížil.

Vývoj zisku EBITDA po čtvrtletích (tis. Kč), Zdroj: N media

Vývoj zisku EBITDA po čtvrtletích (tis. Kč), Zdroj: N media

Vývoj nákladů a výnosů po čtvrtletích, zdroj: N media

Vývoj nákladů a výnosů po čtvrtletích, zdroj: N media

Deník N připravuje na podzim novinky ve své knižní Edici N. Kromě dvou knih podpořených na jaře v crowdfundingu (Putinovi trollové Jessiky Aro a Deník jedné hladovky Oleha Sencova) připravují autoři Lenka Vrtišková Nejezchlebová, Adéla Skoupá a Petr Koubský knihu vědeckých rozhovorů. Připravuje se také nová verze klubové aplikace Deníku N. 

Deník N se rozšiřuje i personálně. Do redakce nově nastoupila Dominika Píhová, která už přispívala do víkendové přílohy Kontext N. Redakce má celkem více než 50 lidí. 

-mav-