FSV UK otevírá magisterský obor Strategická komunikace

středa, 9. září 2020, 18:55 Aktuality, PR MediaGuru

Od akademického roku 2020/21 nastoupí kolem padesátky studentů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy na nový magisterský obor Strategická komunikace.

Zdroj: FSV UK

Zdroj: FSV UK

Od nového akademického roku otevře Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK) nový magisterský obor Strategická komunikace. Univerzita Karlova tak začne nabízet strategickou komunikaci jako první veřejná vysoká škola v České republice. Při její tvorbě se pedagogové inspirovali v zahraničí, například na americké Columbia University nebo univerzitě v Lipsku, oznámila ve středu univerzita. Nastoupí do něj zhruba padesát studentů.

FSV UK vychází ze zvýšené poptávky po strategickém řízení. Podle letošního výzkumu agentury Edelman lidé od firem stále více čekají, že budou veřejné dění nejenom komentovat, ale i aktivně se na něm podílet. Podle výzkumu European Communication Monitor, na kterém se podílí i pedagogové z katedry, je pro firmy i instituce důležité, aby nechaly veřejnost nahlédnout do svých vnitřních procesů a jednaly eticky.

„Kritické myšlení a etické rozhodování bude tvořit klíčovou složku našeho studijního programu. Není to jen jeden z povinných předmětů, ale o etických dilematech se budeme bavit se studenty průřezově ve většině předmětů. K tomu je zapotřebí otevřená a svobodná možnost diskuse, kterou na Univerzitě Karlově máme,“ uvedla garantka studijního oboru Denisa Hejlová.

Absolventky a absolventi nového oboru Strategická komunikace by mohli po absolvování pracovat na vyšších manažerských nebo řídících pozicích nejen ve firmách, ale i ve státní správě, v kulturních nebo vzdělávacích institucích a v dalších typech organizací.

-mav-