Petr Dvořák se stal viceprezidentem Evropské vysílací unie

pátek, 2. října 2020, 14:35 Aktuality, TV, Lidé MediaGuru

Petr Dvořák byl zvolen viceprezidentem Evropské vysílací unie (EBU).

Petr Dvořák, zdroj: Česká televize

Petr Dvořák, zdroj: Česká televize

Petr Dvořák byl v pátek zvolen viceprezidentem Evropské vysílací unie (EBU). V historicky první online volbě jej absolutní většinou zvolilo Valné shromáždění EBU. Generální ředitel České televize působí v nejvyšším vedení, jedenáctičlenném výkonném výboru, od roku 2014. Na pozici viceprezidenta střídá ředitelku France Television Delphine Ernotte Cunci.

„Prožíváme mimořádný rok, v němž se naplno ukazuje význam a klíčová role veřejnoprávních médií. Nejen u nás, v České republice, se potvrdilo, že jsou hlavním a nejdůvěryhodnějším zdrojem informací pro své občany, že se umí rychle adaptovat na nesnadné podmínky a v krizi, jako je tato, pomáhat divákům, kteří to potřebují,“ říká generální ředitel České televize Petr Dvořák a doplňuje: „Média stojí v dnešní době před množstvím výzev, které je možné z velké části řešit pouze na celoevropské úrovni. Nejedná se přitom jen o současnou pandemii, ale o dlouhodobé ekonomické změny, stabilní způsoby financování, transformaci diváckých návyků, technologický rozvoj i nadnárodní konkurenty. Jsem velmi rád, že se mohu nyní připojit k EBU jako její viceprezident a posilovat a hájit roli veřejnoprávních médií v Evropě.“

Generální ředitel České televize působí ve výkonném výboru Evropské vysílací unie již od roku 2014. V průběhu svých tří uplynulých mandátů se zabýval především oblastí sportu a sportovních práv. Jeho nynější agenda v roli viceprezidenta bude teprve upřesněna, funkce je však nejen prestižní záležitostí, ale představuje rovněž možnost ovlivnit vývoj na nejvyšší úrovni, z pohledu evropské legislativy, vývoje nových formátů i výměny pořadů.

Petr Dvořák je teprve druhým Čechem, který bude takto vysoký post v EBU zastávat. Vůbec prvním českým zástupcem ve vedení Evropské vysílací unie byl Ivo Mathé, viceprezidentem byl v letech 1995–1998. 

Kromě generálního ředitele má Česká televize ve vrcholných orgánech EBU ještě další dva zástupce – Vladimíra Drbohlava, vedoucího zahraničních sportovních operací, ve sportovní komisi a Davida Břinčila, ředitele divize Finance, ve finanční komisi.

Evropská vysílací unie sídlí v Ženevě a je přední světovou aliancí veřejnoprávních médií. Její základnu tvoří 116 členských organizací z 56 zemí Evropy a dalších 34 přidružených organizací v Asii, Africe, Austrálii a Oceánii a v Americe. Členské organizace provozují více než dva tisíce televizních, rozhlasových a online kanálů a služeb. Společně oslovují více než jednu miliardu lidí po celém světě a vysílají ve více než 160 jazycích. EBU rovněž zprostředkovává jednu z nejrozsáhlejších sítí na světě pro mezinárodní výměnu televizních příspěvků, založenou na satelitních a optických spojích.

-mav-