Správce: Prodej pouze knih Mladé fronty by byl likvidační

pondělí, 12. října 2020, 15:00 Tisk MediaGuru

Insolvenční správce a management Mladé fronty nedoporučují samostatný prodej knižní divize společnosti Mladá fronta.

Ilustrační foto, zdroj: Shutterstock

Ilustrační foto, zdroj: Shutterstock

Insolvenční správce (IS) a management Mladé fronty (MF) nedoporučují samostatný prodej knižní divize společnosti Mladá fronta. Jsou toho názoru, že knižní divizi je nutné zpeněžit společně s celým závodem (tj. knihy, časopisy a další návazné aktivity), pokud má být zachován chod společnosti Mladá fronta. „Opačný postup je proti společnému zájmu všech přihlášených věřitelů a proti smyslu a zásadám insolvenčního řízení. Insolvenční správkyně proto navrhuje, aby insolvenční soud takový postup neschválil," uvádí se v odůvodnění, které je uloženo ve Sbírce listin.

Inidikativní nabídku na odkup knižní divize Mladé fronty předložila 25. září společnost Albatros Media. Za knižní divizi nabídla 35 mil. Kč. 

Management Mladé fronty a insolvenční správkyně se domnívají, že navrhovaný způsob zpeněžení pouze části společnosti je pro majetkovou podstatu nepřijatelný a pro MF likvidační. S převzetím knižní divize by nový vlastník měl získat podle vyjádření IS  i možnost užívat značky a loga Mladé fronty. To by údajně mohlo znehodnocovat obchodní značku pro budoucí zpeněžení společnosti. Divize knih na sebe dále váže 40 % pohledávek firmy a jejím prodejem by MF měla přijít o podstatnou část svých příjmů, což by negativně ovlivnilo její cash-flow. Také výnosy z knižní divize jsou významné, v září představovaly 36 % celkových výnosů. Prodejem části firmy by tak údajně ohrozil i zbytek společnosti, která by měla přijít o podstatnou část příjmů. Naopak její náklady se snížily pouze nepatrně.

Mladá fronta je v konkurzu od letošního května. Zářijový aukční prodej se kvůli námitce na podjatost soudce nezdařil. Firma ale podle nedávno zveřejněné zprávy managementu není schopna generovat dostatečné finanční prostředky na provoz a není schopna hradit všechny své pohledávky. To může směřovat buď ke snaze udržet chod společnosti za cenu vzniku dalších závazků, které ale nebudou v rámci insolvence uhrazeny, anebo k návrhu na zastavení provozu závodu.

Za období od května do konce září 2020 vytvořila Mladá fronta kumulativní ztrátu téměř 27 mil. Kč, uvedl management na konci letošního září ve zprávě o hospodářské činnosti Mladé fronty.

-mav-