Cribis do aplikace začlení i články z monitoringu médií

čtvrtek, 26. listopadu 2020, 08:45 Aktuality, Internet & Mobil MediaGuru

V aplikaci Cribis se nově objeví i články z monitoringu médií od společnosti Monitora.

Zdroj: CRIF

Zdroj: CRIF

Společnosti CRIF a Monitora přicházejí s novým řešením, jakým lze v aplikaci Cribis zároveň vyhodnotit reputační rizika obchodních partnerů. Přímo v reportech aplikace Cribis její uživatelé nově najdou články z médií, které se vztahují k prověřované firmě. Aplikace Cribis přináší informace o finančním zdraví firmy včetně výpočtů její úvěrové kapacity, pravděpodobnosti bankrotu a dalších důležitých ekonomických ukazatelů.

Obsahem průběžně aktualizovaného monitoringu je portfolio sledovaných tištěných i online titulů a přepisů televizního a rozhlasového vysílání. Konkrétně je monitorováno více než 350 pořadů, 9 tisíc webů a 2,5 tisíce tištěných titulů.

Díky monitoringu médií mohou uživatelé aplikace Cribis u prověřovaných firem nově zjistit například informace o výměnách v managementu, kauzách manažerů, o nových produktech či významných kontraktech sledované firmy.

Informace o počtu článků vztahujících se k prověřované společnosti za poslední tři měsíce je k dispozici všem uživatelům aplikace zdarma. V rámci předplatného modulu Monitora si mohou uživatelé zobrazit buď přehled článků s jedním řádkem textu o prověřované společnosti, anebo si mohou pro ně důležité články zobrazit a vytisknout celé.

Další z funkcionalit modulu Monitora v aplikaci Cribis je určování sentimentu článku – tedy celkového vyznění příspěvku. Sentiment vypovídá o tom, zda zpráva vyznívá pozitivně, negativně, neutrálně nebo ambivalentně. Na základě takového posouzení jednotlivých zpráv z médií lze vyhodnotit, jaké je hodnotové vyznění celkového mediálního obrazu subjektu. Využívá se také k rychlému vyhodnocení jednotlivých článků. Sentiment je automaticky přiřazován k článkům na základě strojového učení a na základě databáze slovních výrazů, vychází tedy s celkového vyznění jednotlivých příspěvků.

„S postupným zhoršováním ekonomické situace mnoha firem zaznamenáváme vyšší zájem o prověřování obchodních partnerů s možností využívat všechny důležité informace z 90 různých zdrojů na jednom místě a s jednoduchými nástroji na jejich vyhodnocení. Věříme, že uživatelé aplikace Cribis přivítají i novou možnost zjišťovat v modulu Monitora aktuální informace z médií o výměnách v managementu, kauzách manažerů, o nových produktech či významných kontraktech sledované firmy,“ sdělil Pavel Finger, místopředseda představenstva společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, která aplikaci provozuje.

„Sledování negativních a pozitivních informací o firmách je zásadní pro řízení podnikatelského rizika, zákaznického portfolia i dodavatelského řetězce. Většina ekonomických informací totiž přichází až ex post a proto při prověřování firem roste význam jejich hodnocení na základě nefinančních kritérií. Věříme, že využití unikátní technologie Monitory pomůže klientům Cribis získat v rámci nefinančního hodnocení firem nové, klíčové informace o jejich klientech a dodavatelích a tím snížit rizika v podnikání,“ dodává Tomáš Berger, CEO společnosti Monitora Media.

-mav-