NFNZ a Česko.Digital hledají cesty pro doručování zpravodajství

pondělí, 23. listopadu 2020, 10:45 Aktuality, Internet & Mobil, Tisk MediaGuru

Česko.Digital a Nadační fond nezávislé žurnalistiky hledají digitální inovace pro zatraktivnění sdělení zpravodajství a jejich doručování především nekonzumentům médií.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Expertní dobrovolnická organizace Česko.Digital spojila síly s Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ), aby vyvinuli digitální inovace pro zatraktivnění sdělení zpravodajství a jejich doručování hlavně pro nekonzumenty médií. Tento týden k tomu proběhl onlinový brainstormingový webinář.

Webinář, již druhý v pořadí, podrobně rozebral typologii konzumentů médií, který vychází z výzkumu společnosti Median. Z něho vyplývá, že až třetina Čechů ve věku 15 až 79 let zpravodajství téměř vůbec nesleduje, přičemž nejhorší výsledky jsou mezi mladšími lidmi. Pro celou tuto skupinu nekonzumentů zpravodajství je charakteristická nedůvěra k masmédiím.

„Ukázalo se, že současná forma zpravodajství je pro velkou část populace nevyhovující, a je tedy nutné hledat nové způsoby, jak zprávy dostat k širšímu publiku,” vysvětluje Jiří Kučera, spoluzakladatel NFNZ a duchovní otec projektu.

Česko.Digital a NFNZ propojily programátory s novináři a společně vyvinuly digitální inovační nástroje pro storytelling a distribuci informací k vybraným skupinám obyvatelstva. Cílem projektu je pokusit se výrazně zvýšit množství lidí, kteří se ve svých životech budou rozhodovat na základě důvěryhodných informací.

Na prvním online webináři, který projekt odstartoval v polovině listopadu, Jiří Kučera a ředitel NFNZ Josef Šlerka 80 účastníkům představili změny v konzumaci zpravodajských médií za poslední dekádu a na příkladech inovací ze zahraničí nastínili, jak je možné situaci řešit u nás.

„Na dalších online setkáních se zaměříme na společnou tvorbu nápadů na možná inovační řešení. Z nich pak vybereme úzkou skupinu nápadů, pro které začneme vytvářet prototypy,“ doplňuje Radka Horáková, spoluzakladatelka Česko.Digital. „Vytvořené prototypy pak otestujeme a nabídneme je českým redakcím zdarma,“ dodává.

Navazující workshopy vedou mimo jiné i expertní dobrovolníci z agentury IdeaSense specializující se na inovace.

-mav-