Občanské iniciativy organizují demonstraci na podporu ČT

pondělí, 16. listopadu 2020, 09:30 Aktuality, TV MediaGuru

Okolo budovy ČT bude na hodinu postavena „vozová hradba" ze zaparkovaných automobilů.

Zdroj: materiál upozorňující na demonstraci na podporu ČT

Zdroj: materiál upozorňující na demonstraci na podporu ČT

V úterý 17.11. od 14.00 hodin proběhne před hlavním vchodem do budovy České televize demonstrace na obranu nezávislosti České televize a veřejnoprávních médií. Vzhledem k hygienickým omezením se organizátoři rozhodli akci uspořádat jako automobilovou. Okolo budovy ČT bude na hodinu postavena „vozová hradba" ze zaparkovaných automobilů. Akci pořádají iniciativy „Vraťte nám stát!" a „Svobodu médiím!" s podporou „Milionu chvilek pro demokracii". Organizátoři se domnívají, že pokusy o omezení nezávislosti České televize se stupňují. Reagují mj. na odvolání dozorčí komise Radou ČT.

„Do Rady ČT při poslední volbě jejích členů byla dosazena řada osob, jejichž jedinou kvalifikací je bezmezná loajalita k politikům a stranám, které se nikterak netají svou nevraživostí vůči médiím veřejné služby i potřebě zachování nezávislosti médií na politické moci ... tito radní opakovaně útočí na nepohodlné redaktory, množí se pokusy ovlivňovat obsah vysílání a personální politiku. Poslední varovnou ukázkou této zvůle bylo odvolání Dozorčí komise ČT, k němuž došlo na zasedání Rady ČT 11. 11. bez jakéhokoli věcného zdůvodnění a zjevně i v rozporu se zákonem," uvedli organizátoři akce ve svém prohlášení.

„Česká televize je médium veřejné služby. Nejlepší ze všech zemí Visegrádu. Nesmíme připustit, aby se prostřednictvím stoupajícího mocenského nátlaku proměnilo stejně jako v Polsku a Maďarsku v médium politické služky," říká senátor a scenárista David Smoljak.

Plné vyjádření občanských iniciativ

V posledních týdnech a měsících se stupňují pokusy o omezení nezávislosti České televize. Nejde zdaleka jen o bezprecedentní útoky na ČT a její redaktory ze strany nejvyšších ústavních činitelů i politických představitelů z extrémní části politického spektra.

Do Rady ČT při poslední volbě jejích členů Poslaneckou sněmovnou byla dosazena řada osob, jejichž jedinou kvalifikací je bezmezná loajalita k politikům a stranám, které se nikterak netají svou nevraživostí vůči médiím veřejné služby i potřebě zachování nezávislosti médií na politické moci. Místo toho, aby přispívali k lepšímu fungování veřejné služby, tito radní účelově šikanují vedení ČT a prosazují rozhodnutí, která jsou pro fungování této instituce destruktivní. Opakovaně útočí na nepohodlné redaktory, množí se pokusy ovlivňovat obsah vysílání a personální politiku. Poslední varovnou ukázkou této zvůle bylo odvolání Dozorčí komise ČT, k němuž došlo na zasedání Rady ČT 11. 11. bez věcného zdůvodnění a zjevně i v rozporu se zákonem. V době, kdy se má rozhodovat o rozpočtu ČT pro příští rok, lze odvolání klíčového odborného orgánu považovat za pokus o vyvolání chaosu a nestability. Obáváme se, že pokusy o destrukci současných struktur ČT a její následné ovládnutí budou dále pokračovat.

Je smutně symbolické, že k těmto událostem dochází v předvečer 31. výročí sametové revoluce, kdy česká společnost odvrhla totalitní komunistický režim a vydala se na cestu budování demokracie. Jedním ze základních pilířů demokracie jsou přitom svobodná a nezávislá média. Právě ta jsou garantem toho, aby ve veřejném prostoru mohla probíhat permanentní společenská diskuse a kontrola nositelů politické moci. Pokus o ovládnutí těchto médií proto není ničím jiným, než snahou o demontáž jednoho ze základních pilířů demokracie.

Chceme důrazně upozornit všechny, kdo usilují o ovládnutí ČT, že veřejnost jejich kroky velmi bedlivě sleduje. Zejména apelujeme na členy Rady ČT, aby se nadále zdrželi šikanózních postupů vůči ČT, zasahování do personální politiky a obsahu vysílání, které ohrožují samotnou podstatu veřejné služby. Případné pokračování těchto kroků bude signálem k rozsáhlým veřejným protestům!

-mav-

Aktualizace, středa 18.11. 2020: Před budovou České televize se v úterý 17. 11. odpoledne sešly desítky lidí v autech i na ulici, aby demonstrovaly proti pokusům ovlivnit nezávislost veřejnoprávní instituce. (zdroj: ČTK)