CZ IPI protestuje proti vměšování Rady ČT, píše Matochovi

úterý, 22. prosince 2020, 16:10 Aktuality, TV MediaGuru

Český národní výbor Mezinárodního tiskového institutu (CZ IPI) zasílá otevřené dopisy předsedovi Rady ČT Pavlu Matochovi a generálnímu řediteli ČT Petru Dvořákovi.

Zdroj: Česká televize

Zdroj: Česká televize

Český národní výbor Mezinárodního tiskového institutu (CZ IPI) v otevřeném dopise předsedovi Rady ČT Pavlu Matochovi protestuje proti vměšování Rady ČT do zodpovědnosti vedení České televize a prosazování zásahů do programu, které se přímo dotýkají obsahové nezávislosti veřejnoprávní televize. Žádá rovněž, aby se Rada ČT, včetně jejího předsedy, přestala vyjadřovat k personálním otázkám redakce ČT.

V otevřeném dopise Petru Dvořákovi žádá generálního ředitele a vedení ČT o obranu zaměstnanců televize a o připomenutí Radě ČT a jejímu předsedovi, že se v činnosti musí řídit zákonem a nemohou se vměšovat do personálních a programových otázek ČT.

„Ať CZ IPI citací doloží, kterým usnesením se Rada ČT dopustila nějakého nezákonného vměšování se do zodpovědnosti vedení ČT či prosazování zásahů do programu. A pokud nic takového není schopna doložit, nechť se omluví," řekl Matocha ČTK. Všechna usnesení rady jsou podle něj veřejně dostupná na webu, takže se o tom každý může přesvědčit.

Otevřený dopis CZ IPI Pavlu Matochovi

 

Pane předsedo Matocho,

v médiích jsme zaznamenali Vaše výroky, v nichž jste se negativně vyjadřoval k práci konkrétních redaktorů České televize. Poté, co jste na jednání Rady v rozporu s kompetencemi člena Rady požadoval po vedení ČT dodání informací o hodnocení novinářů ČT v médiích, je to další důkaz Vaší snahy zasahovat do záležitostí, které Vám nepřísluší řešit.

Také jste veřejně kritizoval ČT, že je podle Vašeho mínění příliš „probruselská“, že prý vystupuje proti rozhodnutí vlády a hájí rozhodnutí Evropské komise. Řekl jste, že je to jedna z věcí, na niž je podle Vás třeba se soustředit a upozorňovat a snažit se změnit. Upozorňujeme Vás, že toto Vaše prohlášení je výzvou k porušení zákona, který garantuje České televizi nezávislost a členům Rady ČT nedává kompetence zasahovat do jejího programu. Naopak, Rada ČT má ze zákona povinnost dohlížet na to, aby ČT byla nezávislá, stejně jako výstupy, které nabízí veřejnosti. Tvorba programu je pak výlučnou pravomocí vedoucích pracovníků ČT.

Profesionální povinností veřejnoprávních médií v žádném případě není hájit rozhodnutí konkrétních politiků ani politických orgánů, a tedy ani vlády. Naopak, profesionální povinností novinářů je pravdivě a v souladu s realitou informovat veřejnost. Navíc, zaznívají-li výzvy po tom, aby ČT hájila vládu proti Bruselu od Vás, jako od autora médií ze svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše, nelze se ubránit podezření, že se tak snažíte ovlivnit zpravodajství ČT o střetu zájmů Andreje Babiše. Tento střet odhalily orgány Evropské unie, které veřejně kritizujete, jakož i kritizujete z pozice radního Českou televizi z velké příchylnosti k „Bruselu“. Střet zájmů současného premiéra naopak popírá Andrej Babiš a někteří členové vlády, jejíž zájmy by, podle Vašich slov, měla ČT hájit. Splnění Vašeho požadavku by znamenalo, že by bez ohledu na skutečnost, veřejnoprávní televize zastávala stanovisko vlády proti nálezům orgánů Evropské unie a informovala by v rozporu s realitou. Tak by ČT zcela popřela úlohu, kterou mají plnit média v demokratickém státě.

Český národní výbor Mezinárodního tiskového institutu důrazně protestuje proti tomu, abyste se ve funkci předsedy Rady vměšoval do zodpovědnosti vedení ČT a prosazoval zásahy do programu, které se přímo dotýkají obsahové nezávislosti veřejnoprávní televize. Žádáme Vás rovněž, abyste se přestal vyjadřovat k personálním otázkám redakce ČT. Za zcela neakceptovatelné považuje Český národní výbor Mezinárodního tiskového institutu zpochybňování kvalifikace a profesionality renomovaných novinářů ČT, které jste nazval „kvazinovináři“. Rada ČT nemá ze zákona žádné pravomoci, které by ji, natož její jednotlivé členy, opravňovaly vyjadřovat se k práci redaktorů a hodnotit ji. Pokud to člen Rady nebo dokonce její předseda činí, flagrantně tím překračuje zákonem vymezené pravomoci člena Rady, vměšuje se do kompetence a zodpovědnosti vedoucích pracovníků ČT a ohrožuje nezávislost České televize.

Tento dopis je veřejným oficiálním stanoviskem Českého národního výboru Mezinárodního tiskového institutu.

V Praze dne 22. prosince 2020

Michal Klíma, předseda

 

Na vědomí: Barbara Trionfi, předsedkyně, Mezinárodní tiskový institut, Věra Jourová, místopředsedkyně Evropské komise

Otevřený dopis CZ IPI Petru Dvořákovi

 

Vážený pane generální řediteli,

zaznamenali jsme opakované pokusy předsedy Rady ČT P. Matochy zasahovat do personální a obsahové zodpovědnosti vedení ČT. Naposledy veřejně negativně hodnotil práci konkrétních redaktorů ČT, a dokonce je označil za „kvazinovináře“.

Český národní výbor Mezinárodního tiskového institutu protestuje proti takovému vměšování do kompetence a zodpovědnosti vedení ČT. Vyzvali jsme veřejně předsedu Rady ČT, aby se ani on ani Rada ČT k personálním otázkám napříště nevyjadřovali.

Žádáme Vás a vedení ČT, abyste vystoupili na obranu svých zaměstnanců a připomněli Radě ČT a jejímu předsedovi, že se ve své činnosti musí řídit zákonem a nemohou se vměšovat do personálních a programových otázek ČT. Je nepřípustné, aby někdo, kdo byl zvolen na základě politických dohod a obchodů, vyvíjel tlak na vedení veřejnoprávního média ve věci toho, koho má zaměstnávat a jaké má mít názorové preference.

Přejeme Vám osobně i všem zaměstnancům a spolupracovníkům ČT klidné Vánoce a úspěšnou, politiky a politickými zájmy nenarušovanou činnost v novém roce.

Tento dopis je veřejným oficiálním stanoviskem Českého národního výboru Mezinárodního tiskového institutu.

V Praze dne 22. prosince 2020

Michal Klíma, předseda

Na vědomí: Barbara Trionfi, předsedkyně, Mezinárodní tiskový institut, Věra Jourová, místopředsedkyně Evropské komise 

-mav-