Oborové knižní tipy pro čtení do nového roku

pátek, 1. ledna 2021, 09:55 TV, Tisk, Marketing, PR, Internet & Mobil MediaGuru

Přinášíme přehled knižních oborových novinek uplynulého roku.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Na sklonku roku přinášíme výběr knižních oborových novinek, které mohou být užitečné pro práci v médiích, marketingu, reklamě a PR.

Pro marketéry se zajisté bude hodit kniha Anatomie rozhodování od Richarda Shottona, jež vyšla na podzim ve spolupráci společnosti Blue Events a nakladatelství Knihy Dobrovský. Popisuje 25 skrytých faktorů, které ovlivňují to, jak lidé nakupují. Autor věnuje pozornost tomu, jak rozhodovací proces probíhá, jak je naše chování ovlivňováno psychologickými zkratkami a jak je možné je využít k marketingovým kampaním.  

Zdroj: Blue Events

Zdroj: Blue Events

V létě vydala Grada rozšířené vydání knihy Image a firemní identity od autorů Jitky Vysekalové, Jiřího Mikeše a Jana Binara. Publikace přináší jak teoretické poznatky z oboru, tak praktické příklady a doporučení pro praxi. Vysvětluje, z čeho se skládá firemní identita, jak ji řídit, co představují její jednotlivé složky, jaké jsou komponenty a vlastnosti image či vazby na chování. Rovněž se zaměřuje na analýzu image, využití metod kvalitativního a kvantitativního výzkumu i specifickým přístupům k měření.

Příručka Krizová komunikace. Principy – zkušenosti – postupy letos vyšla v nakladatelství Masarykovy univerzity. Podepsáni pod ní jsou Jan Tomandl, Jaroslav Čuřík, Kristýna Maršovská a Tereza Fojtová. Vysvětluje zásady efektivních a etických vztahů s veřejností při reputačních krizích i při mimořádných událostech, popisuje nejčastější příčiny krizí a odhaluje základní principy krizové komunikace. 

V nakladatelství Academia vyšla nová kniha moderátora Václava Moravce s názvem Proměny novinářské etiky. Představuje novinářskou etiku jako součást aplikované etiky a analyzuje eticky sporné oblasti činnosti novinářů. Zaměřuje se rovněž na jednotlivé formy samoregulace žurnalistiky, zabývá se jejich vznikem i vývojem stejně jako etapami novinářské etiky v České republice po roce 1989. 

Zdroj: Academia

Zdroj: Academia

Souhrn prací sémiologa Umberta Eca o televizi letos vydalo nakladatelství Argo. Nový svazek díla O televizi zahrnuje eseje, příspěvky přednesené na kongresech i novinové články na dané téma z let 1956 až 2015. Úvahy pokrývají rozsáhlé časové období od prvních vysílaných pořadů až do dnešních dob, kdy se k televizi přidružuje internet a sociální sítě. 

Do tajů firemní kultury konkurence televize – Netflixu – nahlíží kniha Pravidla žádných pravidel, kterou sepsal spoluzakladatel Netflixu Reed Hastings s Erin Meyerovou. V knize odhalují, co vedlo k revoluci v zábavním a technologickém průmyslu, proč se firmě daří na akciovém trhu, u diváků i v soutěžích a v neposlední řadě ji mají rádi i její zaměstnanci. Vydalo nakladatelství Jan Melvil. 

Zdroj: Jan Melvil

Zdroj: Jan Melvil

Ke studiu (nejen) seriálové tvorby se může hodit kniha Václava Janoščíka Napínat současnost. Detektivní pátrání po sdíleném světě, kterou vydala Akademie výtvarných umění. Popisuje dynamiku detektivního vyprávění počínaje klasickou literaturou (Raymond Chandler) přes ikonické filmy (Okno do dvora, Memento) až po seriálové narativy (Rodina Sopránů, Znovuzrozeni, Na jezeře a Rectify). 

Na specifickou skupinu diváků televizních seriálů a dalších pořadů – fanoušky – se ve své knize Pytláci textů soustředí Henry Jenkins. Pozoruje, že fanoušci filmy, seriály a další žánry nejen konzumují, ale také přetvářejí, navazují na ně a přepisují. Věnuje se jejich povídkám a románům včetně kontroverzního žánru slash fiction (erotické nebo pornografické příběhy o mužských hrdinech seriálů Star Trek či Profesionálové), videím důmyslně remixujícím materiál odvysílaných seriálů a také pozoruhodnému žánru filkové hudby. Kniha v originále vyšla v roce 1992, letos ji v češtině vydává nakladatelství Akropolis. Nové vydání je doplněno o rozhovor s autorem, v němž reflektuje i posun, ke kterému ve fanouškovské praxi za poslední dvě dekády došlo. 

Zdroj: Akropolis

Zdroj: Akropolis

Na média jako hmotnou součást geologické sféry nahlíží ve své publikaci Geologie médií Jussi Parikka. Český překlad vydalo nakladatelství Karolinum. Autor se zabývá procesy těžby, které umožňují vznik médií, nebo jejich posmrtným životem v podobě elektroodpadu a budoucích fosilií. Popisuje environmentální, sociální a ekonomický kontext novomediální kultury a rozbíjí iluze o její „čistotě“ a „imaterialitě“. 

Pro děti letos vyšla v nakladatelství Argo kniha Co byla a co je televize. Autoři Tereza Dvořáková Czesany, Lucie Záhorová a René Melkus v ní poodhalí, kdy televize vznikla, jak funguje, jaké pořady vysílala v minulosti a jaké dnes. Součástí jsou i inspirativní návody na vlastní pokusy s televizní technikou.

-stk-