Radiohouse se opře o svůj vlajkový produkt a rozšířený Blaník

úterý, 8. prosince 2020, 10:45 Rádio MediaGuru

Oproti letošnímu roku je pro rok 2021 nejvýznamnější změnou v portfoliu stanic společnosti Radiohouse rozšíření pokrytí rádia Blaník na Moravě.

Karel Friml, zdroj: Radiohouse

Karel Friml, zdroj: Radiohouse

Rozhlasové mediální zastupitelství Radiohouse se bude pro příští rok opírat o obchodování reklamy především v sítích stanic Hitrádio, Blaník, Fajn Radio a Rockrádio, které doplňují další zastupované regionální a nadregionální stanice, např. Krokodýl, Contact Liberec, rádio Čas, rádio Haná a další. Souhrnný zásah těchto rádií je zhruba polovina rozhlasové populace (46,7 %), uvedl v odpovědích pro MediaGuru.cz ředitel divize národního prodeje Radiohouse Karel Friml.

Oproti letošnímu roku je pro rok 2021 nejvýznamnější změnou v portfoliu rozšíření pokrytí rádia Blaník na Moravě. Blaník zde převzal frekvence po rádiu Helax (severní Morava), po rádiu Rubi (střední Morava) a po rádiu Petrov (jižní Morava). Od růstu poslechovosti rádia Blaník si Radiohouse slibuje navýšení podílu na trhu, a tím předběhnutí celoplošné Frekvence 1. Od září také Radiohouse nově zastupuje rádio Kroměříž a Fajn Radio rozšířilo své pokrytí i do Brna.

Reklamní ceník aktualizoval Radiohouse na začátku listopadu 2020, cenové změny jsou spíš kosmetické a reflektují některé pohyby v portfoliu, tj. navýšení ceny u Rádia Blaník, konkrétně produktu Blaník Total a Blaník Plus. Zařazením online rádií do balíku Hitrádio Total se rovněž mírně upravila jeho cena. „Chceme být efektivní v zásahu i ceně a zároveň držet celkovou obchodní politiku na takové úrovni, kdy zaplněnost reklamních bloků je rozumná,“ zdůvodňuje obchodní politiku Karel Friml.

Struktura obchodních balíčků Radihouse se pro příští rok nemění. Vlajkovým produktem zůstává Radiohouse Total, nejsilnější produkt v nabídce společnosti, který týdně zasáhne 3,6 mil. posluchačů (zdroj: Radioprojekt 3+4Q/2019). Dále pokračují balíčky Radiohouse Výběr, jehož složení závisí na definované cílové skupině zadavatele s garantovaným podílem na trhu 20 %. V nabídce jsou dále i balíčky pro jednotlivé rodiny stanic (Blaník Total, Hitrádio Total, Fajn radio Total, Rockrádio Total) .

Rádia zastupovaná společností Radiohouse, zdroj: Radiohouse

Rádia zastupovaná společností Radiohouse, zdroj: Radiohouse

Zásah vybraných produktů Radiohouse

produkt posluchačů týdně posluchačů denně všech posluchačů týdně podíl na trhu
Radiohouse Total 3,6 mil. 2,1 mil. 46,7% 31,3%
Blaník Plus* 1,5 mil. 801 tis. 19,1% 12,4%
Hitrádio Plus** 1,5 mil. 881 tis. 20,0% 11,1%

*obsahuje Rádio Blaník, Rádio Jih, Rádio Čas, **obsahuje síť Hitrádiíí a Rádio Krokodýl, Rádio Zlín, Expres FM, Rádio Haná (Skyrock), RCL - Radio Contact, zdroj: Radioprojekt 3+4Q/2019, SKMO, Median, Stem/Mark

Radiohouse zároveň pro příští rok pokračuje s prodejem programatické rádiové reklamy, a to díky propojení s mediazastupitelstvím Impression Media a společností Programmatic Media.

Letošní rok byl na reklamním rádiovém trhu poznamenán pandemií covid-19 s různým průběhem v jednotlivých čtvrtletích roku. Vyhlídky pro příští rok jsou podle Karla Frimla poměrně optimistické. „Samozřejmě ale v optice situace kolem covidu. Bude-li společenská situace únosná a nedojde-li k dalším větším uzavírkám společnosti, pak lze očekávat meziroční stagnaci investic. Řada zadavatelů svůj rozpočet musela snížit, ale nachází se právě i řada nových, nebo stávajících, kteří na současné situaci jsou schopni benefitovat,“ odhaduje.

Plné odpovědi Karla Firmla můžete číst v boxu níže.

Otázky pro Karla Frimla

Jaká rádia bude Radiohouse zastupovat v roce 2021?

Během letošního roku jsme doznali řady změn a rozšíření a jsme rádi, že pro rok 2021 můžeme tento konsolidovaný produkt ukotvit v kampaních reklamních zadavatelů. Z pohledu jednotlivých značek zůstávají nosnou součástí rodiny stanic Hitrádio, Blaník, Fajn Radio a Rockrádio, vše pak logicky doplňují další zastupované regionální a nadregionální stanice jako například rádio Krokodýl, Contact Liberec, rádio Čas, rádio Haná a mnohé další. To vše dohromady tvoří zásah poloviny rozhlasové populace, protože našimi kampaněmi umíme zasáhnout cca 5 z 10 posluchačů. Mimochodem, konkurenční rádia MediaClubu zasáhnou v průměru díky přeslechům 6 z 10 posluchačů, tak je ve skutečné reachové efektivitě poměrně malý rozdíl, nicméně v té nákladové už poměrně značný.

Pokud bych měl shrnout hlavní změny, se kterými vstupujeme do roku 2021 na poli rozhlasových stanic, tak se jedná především o rozšíření programové rodiny rádia Blaník o Moravu, kde jeho přítomnost byla doposud slabá. Rádio Blaník nyní pokrývá většinu území ČR a těším se, až nasbíráme zajímavá čísla poslechu, protože jsem přesvědčen, že pak hravě Blaník předběhne v podílu na trhu možná nejen rádio Frekvence 1. Blaník totiž rozšířil o nové frekvence na severní Moravě (po rádiu Helax), na střední Moravě (po rádiu Rubi) a na jižní Moravě (po rádiu Petrov). Zmínil jsem rádio Helax, které muselo díky značným nákladům ukončit svoji činnost v terestrice, ale unikátně přešlo do onlinové podoby s moderovanými vstupy. A během prvního týdne čistě online vysílání zaznamenalo více jak 300 tis přístupů. 

V rámci výčtu hlavních změn v rozšíření je vhodné ještě zmínit, že od 1.9. zastupuje Radiohouse exkluzivně rádio Kroměříž a také, že Fajn Radio rozšířilo své pokrytí i do Brna.

Jak se změní cenová politika rádií RH v příštím roce ve srovnání s rokem 2020?

Ceník Radiohouse má svoji poslední aktualizaci 7.11.2020 a s tímto ceníkem jdeme i do roku 2021. Ceník má svůj základ na počátku tohoto roku, kdy byl postaven na nové portfolio Radiohouse po odchodu stanic skupiny Active Radio. Jeho CPT je nastaveno tak, aby bylo vyváženo směrem ke klientským očekáváním i konkurenci. Chceme být efektivní v zásahu i ceně a zároveň držet celkovou obchodní politiku na takové úrovni, kdy zaplněnost reklamních bloků je rozumná. To v konečném důsledku přináší benefity jak pro zadavatele, tak pro rádia jako pro náš produkt. Kosmetické změny v poslední verzi ceníku reflektují již uvedené změny v portfoliu a logicky na ně navazují. Tak například s rozšířením pokrytí rádia Blaník musela být upravena cena produktu Blaník Total anebo Blaník Plus. Nebo dále se zahrnutím čistě on-line rádií do balíku Hitrádio Total se mírně upravila jeho cena.

Jaké budou prodejní rádiové balíčky pro příští rok?

Těší nás, že zadavatelé využívají balíky Radiohouse v logice uspořádání trhu v letošním roce a že se náš produkt zakotvil v jejich uvažování. Zároveň jsme prošli obdobím, kdy se nový produkt Radiohouse osvědčil v tisících kampaní. A proto do roku 2021 jdeme s osvědčenou strukturou našich balíkových produktů, které jsou ovšem díky změnám v rozšíření dále upraveny. Vlajkovou lodí zůstává produkt Radiohouse Total, který zahrnuje všechna naše terestrická rádia a jejich on-line streamy a další čistě on-line rádia. To je nejsilnější produkt, který pokryje celou ČR dostatečně masivně a vyváženě z pohledu hlavních věkových i sociodemografických skupin. Dále pokračujeme s osvědčeným produktem Radiohouse Výběr, jehož složení je plovoucí v závislosti na definované cílové skupině zadavatele. Garantujeme ovšem 20% share na CS všichni. Zároveň produkt sestavíme tak, aby maximalizoval TRPy. K dalším balíkovým produktům patří jak klasické produkty total rodin rádií (Hitrádio, Blaník, Fajn) a z toho odvozené rozšířené balíky Blaník Plus a Hitrádio Plus, které danou rodinu stanic rozšíří o afinitně podobné samostatné rozhlasové stanice. U Blaníku například rádio Čas či Jih – jediné relevantní rádio na Hodonínsku. U Hitrádia například rádio Expres či Krokodýl.

Jakým způsobem se v obchodní politice odrazí internetová rádia, případně jiné audio služby on demand – budou začleněny do prodeje?

Zcela nepochybně dalším prohloubením zakázek, jak to už ostatně pozoruji delší dobu. Když pominu, že jsme zařadili čistě online rádia do téměř všech celoplošných balíků, tak se nám rozvíjí velmi zásadně prodej audio programatické reklamy. V takové podobě to ještě nejen v České republice nikdo nedělá. V obecné rovině se nám podařilo dát dohromady platformu a produkt čistě online rádií (tedy nikoliv streamů terestrických rádií) a díky tomu rozšiřujeme programaticky zásah kampaně. Navíc zadavatel, který má rozhlasový spot, jej může snadno využít i v audioprogramatiku a využít této vzájemné synergie bez dalších nákladů na produkci. To ale nemění nic na tom, že jsme schopni díky zázemí našich sesterských Impression Media a Programmatic Media, vytvořit i multimediální produkt. Jako například čistě online audiopower. Zde cílíme na posluchače online rádií tak, že umístíme banner na web. Rádia.cz. Před spuštěním vybraného rádia spustíme starter spot ve formě videa (nebo statického banneru s audiospotem) a následně při poslechu daného online rádia ještě posluchač uslyší v tomto vysílání audioreklamu zadavatele.

Jak hodnotíte letošní vývoj na trhu s rozhlasovou reklamou a jaká jsou vaše očekávání od roku 2021?

Hodnocení letošního roku je samozřejmě velmi obtížné a je úzce korelované na situaci kolem covidu, která v podstatě nešla ani predikovat, ani řídit. Pokud rok rozdělím do jednotlivých kvartálů, tak hned ten první dopadl pro rozhlasovou reklamu v Radiohouse velmi dobře, dokonce nad míru očekávání. Náš produkt byl v podstatě novým a vždy chvilku trvá, než si trh na nové rozdělení a produkty zvykne. Na lokálním trhu jsme ale byli schopni ihned monetizovat náš produkt, protože to je jediný regionální produkt, který na trhu existuje v takovém měřítku a s takovým množstvím poboček a obchodních zástupců. Lokální trh v rádiu se vždy rovnal rádiím MMS, na které Radiohouse v podstatě „jen“ navázal. Národní trh jako celek stejně tak vstoupil do roku 2020 poměrně úspěšně, byť se u některých zadavatelů potýkal s ne zcela férovým omezením ve vztahu k balíkování mediatypů, jako třeba u ostatních mediálních kanálů. V poslední době se ale situace zlepšuje, a to i díky tomu, že si zadavatelé zkusili naše produkty a zjistili, že fungují a nalézají pro ně místo ve svém rozpočtu.

Vrátím-li se opět k hodnocení trhu s rozhlasovou reklamou, tak 2. kvartál postihl masivní výpadek, tak jako v podstatě všechna média v ČR. Situaci kolem covidu jsme alespoň využili k podpoře našich zadavatelů, kdy jsme jim i zdarma byli schopni vysílat speciální rubriky s cílem zlepšit jejich situaci a usnadnit lidem plnění jejich potřeb. Od třetího kvartálu pociťujeme růst, který pramenil z obecné chuti dát business zadavatelů rychle do pořádku. Ve čtvrtém kvartálu vidíme opět poměrně velké změny, které souvisí především s uzavřenými obchody. Lokální trh to omezilo poměrně dost, ale prosincové obraty už opět vypadají více než dobře. Národní trh to pochopitelně ovlivnilo taktéž hodně, nicméně se ukázala řada nových zadavatelů nebo zadavatelů, kteří mají výbornou online logistiku, a to se projevilo na tržbách.

Očekávání do roku 2021 jsou poměrně optimistická, ale samozřejmě v optice situace kolem covidu. Bude-li společenská situace únosná a nedojde-li k dalším větším uzavírkám společnosti, pak lze očekávat meziroční stagnaci investic. Řada zadavatelů svůj rozpočet musela snížit, ale nachází se právě i řada nových, nebo stávajících, kteří na současné situaci jsou schopni benefitovat. V každém případě jsme tu pro naše zadavatele s mým týmem kdykoliv k dispozici, abychom našli vhodná komunikační řešení napříč možnostmi celé naší skupiny. A protože jsme na konci roku, rád bych poděkoval zadavatelům za přízeň, stejně tak svému týmu za mimořádné nasazení i mnohdy obtížnou motivaci v letošním roce. 

-mav-