ČRo: Zavoral zvažuje zavést závazná pravidla chování na sítích

pondělí, 11. ledna 2021, 12:30 Aktuality, Rádio MediaGuru

Generální ředitel Českého rozhlasu bude diskutovat o možnosti zavést pro zaměstnance ČRo závazná pravidla chování na sociálních sítích.

Zdroj: Český rozhlas

Zdroj: Český rozhlas

Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral bude chtít ve vedení diskutovat změny stávajícího interního „Doporučení pro chování zaměstnanců a spolupracovníků Českého rozhlasu na sociálních sítích“ na pravidla, která budou závazným dokumentem tak, jako je tomu například v britské BBC.  Uvedl to v reakci na interní otevřený dopis zaměstnanců ČRo, ve kterém si stěžovali na nepřijatelné chování moderátora Luboše Xavera Veselého.

„Mám za to, že by bylo lepší mít do budoucna jasně stanovené mantinely s cílem vyvarovat se podobných situací. Prostředí sociálních sítí v posledních letech velmi zhrublo a myslím, že je v zájmu nás všech, abychom se v něm my všichni, interní i externí pracovníci Českého rozhlasu, chovali kultivovaně a v souladu s jistými morálně-etickými principy. Bohužel se tomu tak v současné době v mnoha případech neděje a ten aktuální není výjimkou," napsal zaměstnancům Zavoral.

V dopise rovněž uvedl, že chování Veselého odsoudil a moderátorky Veroniky Sedláčkové se zastal. Uvedl rovněž, že zároveň s tím formuloval i nepřijatelnost chování moderátora Veselého směrem k vedení stanice Český rozhlas Plus. Veselý měl být na nevhodnost svého chování upozorněn ředitelem Regionálního vysílání ČRo, do jehož gesce spadá pořad Xaver a host, který Veselý na ČRo moderuje. Měl být také znovu seznámen se zákonem o ČRo a Kodexem ČRo a upozorněn na to, že hrubé vyjadřování ve veřejném prostoru – navíc ještě na adresu kolegů z Českého rozhlasu – je pro generálního ředitele i vedení regionálního vysílání ČRo neslučitelné se standardy a hodnotami Českého rozhlasu coby média veřejné služby. Veselý ale podle Zavorala Kodex ČRo  neporušil. 

Luboš Xaver Veselý ve svém youtoubovém pořadu uvedl směrem k Veronice Sedláčkové, že použila termín daňová poplatnice proto, že je „zatížená genderovým, politickým, korektním, debilním stylem, aby se zavděčila svým pokrokovým šéfům". Veselý vedle svého YouTube kanálu moderuje v regionálním vysílání ČRo pořad Xaver a host a je také členem Rady ČT.

-mav-