Polovina českých středoškoláků získává informace na sítích

úterý, 19. ledna 2021, 18:15 Aktuality, Internet & Mobil MediaGuru

U středoškolských studentů za poslední tři roky výrazně posílil informační význam sociálních sítí, ukazuje průzkum pro JSNS.

Ilustrační foto, zdroj: JSNS

Ilustrační foto, zdroj: JSNS

Pouze jedno procento středoškoláků uvádí školu jako svůj primární zdroj informací o aktuálních společenských a politických tématech. Ty čerpají převážně ze sociálních sítí. Vyplývá to z průzkumu programu JSNS společnosti Člověk v tísni, kterým po páté zjišťoval názory a postoje středoškoláků. Průzkum realizovala agentura Focus. Dotazníkové šetření proběhlo v září a říjnu 2020 mezi dvanácti sty respondentů z padesáti osmi středních škol v ČR.

Od posledního měření v roce 2017 výrazně posílil informační význam sociálních sítí (o 12 %). Polovina studentů (51 %) deklarovala, že jde o nejčastější zdroj aktuálních společenských a politických témat, která je zajímají. Pro 81 % studentů jde o jeden z hlavních zdrojů. Naopak role školní výuky i tradičních médií (tisk, rozhlas) výrazně poklesla. Pouze 14 % studentů zahrnulo školu mezi své hlavní informačními zdroje a 1 % ji uvedlo jako svůj nejčastěji využívaný zdroj.

Otázky: „O aktuálních společenských a politických tématech, která mě zajímají, se nejčastěji dozvídám…“ (C02) – více možností. „Který zdroj z předchozí otázky C02 je Vaším nejčastějším zdrojem informací?“ (C03) – jedna možnost. Zdroj: JSNS, Focus

Otázky: „O aktuálních společenských a politických tématech, která mě zajímají, se nejčastěji dozvídám…“ (C02) – více možností. „Který zdroj z předchozí otázky C02 je Vaším nejčastějším zdrojem informací?“ (C03) – jedna možnost. Zdroj: JSNS, Focus

Mezi studenty, kteří uvedli sociální sítě jako jeden  z hlavních zdrojů informací o aktuálních společenských problémech, vzrostl podíl těch, kteří získávají informace z postů politických stran či tematických skupin (nárůst z 59 % na aktuálních 74 %). Ty se studentům zároveň jeví jako nejdůvěryhodnější (narůst důvěry ze 30 % v roce 2017 na aktuálních 54 %).

Odkazům na články online zpravodajství a postům přátel důvěřuje okolo poloviny studentů, kteří sledují sociální sítě. Z postů lidí, které neznají, čerpá informace 68 % z nich. Většina studentů deklaruje, že informace ze sociálních sítí si ještě ověřuje. Méně ověřují informace, které odpovídají jejich názorům (vždy ověřuje 17 %, většinou ověřuje 49 %).

Kompletní závěrečnou zprávu z průzkumu s podrobnými statistikami a grafy a zprávy z předcházejících průzkumů je možné si stáhnout na jsns.cz.

-mav-