Rada ČT schválila tvrzení o neodpovídajícím zastoupení SPD

středa, 24. března 2021, 18:40 Aktuality, TV MediaGuru

Rada ČT schválila výroční zprávu o činnosti ČT včetně sporného konstatování, že zastoupení SPD ve zpravodajství ČT nebylo „odpovídající".

Zdroj: Česká televize

Zdroj: Česká televize

Rada České televize schválila výroční zprávu o činnosti České televize v roce 2020. Pro hlasovalo osm radních, pět se jich zdrželo. Zpráva byla schválena i s tvrzením, že „zastoupení SPD v politickém zpravodajství neodpovídá zastoupení této strany v Poslanecké sněmovně".

Právě o výše uvedenou větu se v radě dlouho diskutovalo. Do textu výroční zprávy se dostala až na poslední chvíli, před čtrnácti dny na podnět místopředsedy Daniela Váni. S jejím zněním souhlasil i zpravodaj této kapitoly Roman Bradáč. Ten se na jednání rady omlouval za to, že si časovou tíseň neuvědomil (výroční zpráva musí být do Poslanecké sněmovny doručena do 31.3. 2021) a že předpokládal, že se bude o této otázce dále diskutovat.  

Proti vložené větě do výroční zprávy se ohradil generální ředitel ČT Petr Dvořák. Ve svém stanovisku uvedl, že údajné neodpovídající zastoupení SPD není nijak doloženo a že nelze přihlížet jen k zastoupení stran v Poslanecké sněmovně, ale i v Senátu či na úrovni krajských zastupitelství. Pozastavil se také nad tím, že míra zastoupení SPD je vztažena pouze na některé pořady a že přehlíží i další zpravodajské a publicistické pořady ČT. „Proč nebyl posuzován celek zpravodajství a publicistiky?," ptal se radních generální ředitel. Radní ale metodiku výpočtu nijak nevysvětlili, Daniel Váňa se odvolával na tabulky společnosti Media Tenor, bližší informace ale neposkytl.

Radní následně hlasovali o tom, zda má vložená citace o neodpovídajícím zastoupení SPD ve výroční zprávě zůstat, nebo nikoli. Klíčové se zde přitom ukázalo pořadí, v jakém se o této věci hlasovalo. Předseda rady Pavel Matocha navrhl za podpory Hany Lipovské hlasovat nejprve o znění: „Nesouhlasím se zachováním pasáže..." a teprve poté, pokud by toto usnesení neprošlo, tak o usnesení „Souhlasím se zachováním pasáže...". Proti zachování uvedené pasáže hlasovali Martin Doktor, Zdeněk Šarapatka, Tomáš Samek, René Kühn, Jaroslav Dědič a Roman Bradáč (který s ní tedy původně souhlasil). Čtyři radní byli proti konstatování „nesouhlasím se zachováním..." (Hana Lipovská, Jiří Kratochvíl, Daniel Váňa, Pavel Matocha) a dva se zdrželi (Jiří Šlégr, Pavel Kysilka). Výsledný poměr hlasů byl tak 6:4:2 a konstatování „nesouhlasím s..." neprošlo. Tím se ani nehlasovalo o konstatování „souhlasím s....". Vzhledem k rovnosti hlasů nelze vyloučit, že by v případě hlasování v opačném pořadí byl výsledek odlišný a tedy, že by naopak neprošlo konstatování „souhlasím s....".

Poté se přistoupilo k hlasování o výroční zprávě jako celku. Zde se pět radních, kteří nesouhlasili se zařazením inkriminované věty o SPD, zdrželo (Doktor, Kühn, Šarapatka, Samek, Dědič), naopak pro hlasovalo osm radních včetně Romana Bradáče, dále pak Lipovská, Šlégr, Váňa, Matocha, Kysilka, Bradáč a Xaver Veselý. Posledně jmenovaný přiběhl k hlasování na poslední chvíli, usnesení se mu muselo opakovat, následně zase odběhl. 

O tom, jaké následky může mít tato věta ve výroční zprávě, lze jen spekulovat. Může být nástrojem pro konstatování o tom, že ČT nenaplňuje zákon a může vést k hlasování o odvolání generálního ředitele. Na druhou stranu, pokud by tato výroční zpráva o činnosti neprošla v Poslanecké sněmovně, může vést k odvolání Rady ČT.

Řešilo se i angažmá v Leica Gallery 

Návrh na usnesení místopředsedy Daniela Váni, podle kterého je generální ředitel ČT kvůli svému členství ve správní radě Leica Gallery Prague ve střetu zájmů, a tudíž v rozporu s Kodexem ČT, naopak schválen nebyl. Podle Váni byla Leica Gallery ve zpravodajství ČT zmiňována „zřetelně četněji“ než srovnatelně velké galerie – Galerie Václava Špály a brněnská Fait Gallery. Vycházel z vlastní analýzy, kterou provedl pomocí internetového vyhledavače na webu České televize. Konstatoval rovněž, že neexistuje doklad o tom, že by Dvořák o svém angažmá v Leica Gallery radní informoval.  

Petr Dvořák uvedená tvrzení odmítl. Radu ČT o své přítomnosti informoval už při svém nástupu do funkce v roce 2011, tato informace je rovněž součástí jeho životopisu uvedeného i na internetových stránkách ČT. „Není pravda, že by Leica Gallery byla zřetelně četněji zastoupena ve zpravodajství ČT oproti jiným galeriím. Není pravda, že bych byl ve střetu zájmů a že bych jakýmkoli způsobem ovlivňoval zpravodajství o Leica Gallery,“ uvedl. Zdůraznil, že Leica Gallery je nezisková, kulturní, obecně prospěšná společnost, nikoli agentura, jak zmiňoval místopředseda Váňa. „Mezi Leica Gallery Prague a ČT nejsou žádné obchodní vztahy. Jsem přesvědčen, že nemohl vzniknout střet zájmů,“ dodal.  

Dozorčí komise pak dostala od Rady ČT za úkol prověřit výstupy o Leica Gallery ve zpravodajství ČT. Zprávu má předložit do konce dubna.

-mav-