Tesco si nechává vyrábět ekologické tašky z vlastního odpadu

středa, 10. března 2021, 16:10 Aktuality, Retail MediaGuru

Tesco uzavřelo partnerství s firmou Mondi Štětí, která odebírá odpadní papír a lepenku ze skladů řetězce a vyrábí z něj papírové nákupní tašky.

Nové tašky jsou opětovně použitelné, zdroj Tesco/Mondi

Nové tašky jsou opětovně použitelné, zdroj Tesco/Mondi

Obchodní řetězec Tesco (skupina Tesco Central Europe) uzavřel partnerství s výrobcem papíru a obalových materiálů společností Mondi Štětí a nabízí nákupní tašky z recyklovaného papíru EcoVantage. Nové tašky začalo Tesco od konce roku 2020 postupně nabízet ve svých prodejnách v České republice, na Slovensku, v Maďarsku a Polsku.
 
Mondi spolupracuje s řetězcem na tomto projektu dva roky, z odpadní lepenky se vyrábí papír tvořený kombinací nových a recyklovaných vláken, a z něj poté odolné a znovu recyklovatelné nákupní tašky. 

Podle firmy Mondi se jedná o první případ, kdy řetězec spolupracuje přímo s papírenským podnikem, jenž mu v souladu se zásadami a cíli cirkulární ekonomiky pomáhá přeměnit odpadní papír a lepenku v obnovitelné zdroje.

Výrobci hraček nahrazují plastové obaly papírem

středa 24. února 2021

-zue-