Insolvenční návrh na agenturu Médea byl zamítnut

pátek, 16. dubna 2021, 09:00 Aktuality, Reklama MediaGuru

Městský soud v Praze zamítl insolvenční návrh na agenturu Médea.

Zdroj: Médea

Zdroj: Médea

Městský soud v Praze zamítl insolvenční návrh na agenturu Médea. Uvedl to ve svém usnesení z 15. dubna 2021. „Insolvenční navrhovatel nedoložil, že má vůči dlužníkovi splatnou neuhrazenou pohledávku, nemá tak aktivní legitimaci k podání insolvenčního návrhu a soudu nezbylo než jeho insolvenční návrh z tohoto důvodu zamítnout. Existencí úpadku dlužníka se vzhledem k výše uvedenému soud nezabýval," konstatoval.

Soud zahájil insolvenční řízení se společností Médea letos na začátku února na návrh společnosti Lipian Trade, která se domáhala nezaplacené faktury ve výši 16,6 tis. Kč za inzerci v časopise Harmonie č. 6/2020. Pohledávky za Médou měly evidovat i další subjekty, konkrétně společnosti Smart Events a Artur Collina. Souhrnná výše těchto pohledávek dosahovala desetitisíce korun.

Médea ve svém vyjádření uvedla, že tyto pohledávky ke dni podání návrhu neexistovaly, částky měly být uhrazeny. Tyto předmětné pohledávky tak měly podle Médey zaniknout.

„Na základě výše uvedených skutečností, zejména dokladů předložených dlužníkem o úhradě pohledávky navrhovatele a jejího příslušenství, navíc z podání samotného navrhovatele, který uvedl, že mu pohledávka za dlužníkem, kterou tvrdil v insolvenčním návrhu, byla uhrazena, je nepochybné, že navrhovatel v době rozhodnutí soudu nemá aktivní věcnou legitimaci k podání insolvenčního návrhu vůči dlužníkovi," uvedl ve svém usnesení ve čtvrtek 15. dubna Městský soud v Praze.

-mav-