Hospodářská komora varuje před nepřijetím autorského zákona

úterý, 18. května 2021, 11:10 Aktuality, TV, Internet & Mobil MediaGuru

Hospodářská komora se obává, že transpozice evropského zákona o autorských právech na digitálním trhu se do podzimních voleb v Česku nestihne. Upozorňuje na rizika.

Zdroj. Shutterstock

Zdroj. Shutterstock

Držitelé autorských práv, sdružení v Sekci kreativního a kulturního průmyslu Hospodářské komory, se letos připojili k oslavám Světového dne informační společnosti (připadá na 17. května). Vyzdvihují přínosy internetu v každodenním životě (jako např. bezbariérové šíření informací), na druhou stranu ale upozorňují na řadu rizik (terorismus, šíření dětské pornografie, kyberšikana, kybernetické útoky a také aktivity balancující na hraně legálnosti – nekontrolovatelné šíření autorsky chráněného obsahu prostřednictvím úložišť).

„Míra pirátství je v České republice setrvale na velmi vysoké úrovni, což pociťují nejen samotní autoři, filmoví a hudební producenti, televizní společnosti produkující seriály, tvůrci počítačových her nebo knižní nakladatelé, ale také státní rozpočet. Například ve Francii spočítali, že pirátství způsobilo za jediný kalendářní rok ztrátu příjmů výrobců obsahu ve výši neskutečné jedné miliardy eur, přičemž až třetinu by tvořily legální daňové odvody, které by držitelé práv ze svých příjmů odvedli . S ohledem na velikost trhu se v České republice jsou naše odhady o něco nižší, přesto se ztráty příjmů pohybují v miliardách korun každý rok,“ říká Marie Fianová, předsedkyně Sekce kreativního a kulturního průmyslu Hospodářské komory.

S problémem se v různé míře potýká celá řada dalších zemí, proto se Evropská unie rozhodla posílit práva držitelů autorských práv a v reakci na nevyvážené podmínky na trhu již v roce 2019 schválila Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/790 o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu. Členské země měly zhruba dva roky na aplikaci unijního práva do svého právního řádu, lhůta pro transpozici copyrightové směrnice ale vyprší 7. června 2021.

„V tuto chvíli už je jasné, že transpoziční lhůta nebude dodržena. Máme však důvodnou obavu, že reálně hrozí neschválení novely autorského zákona ani do podzimních voleb. To by znamenalo celkové zdržení možná o více než rok, což je zcela nepřípustné. Oceňujeme roli Ministerstva kultury a návrh, který vyslalo do připomínkového řízení, považujeme za kvalitní. Stále tedy doufáme, že vláda ani poslanci nebudou přijetí novely zákona bránit a naopak podpoří její co nejrychlejší projednávání tak, aby se držitelé práv co nejdříve dočkali důstojné ochrany svých děl,“ dodává Marie Fianová.

-mav-