Unie vydavatelů vyzývá k rychlému přijetí autorského zákona

pondělí, 3. května 2021, 10:05 Aktuality, Tisk MediaGuru

Unie vydavatelů vyzývá politiky, kteří se podílejí na legislativním procesu, aby došlo co nejrychleji k přijetí novely autorského zákona.

Vizuál kampaně Unie vydavatelů k Světovému dni svobody tisku, zdroj: Unie vydavatelů

Vizuál kampaně Unie vydavatelů k Světovému dni svobody tisku, zdroj: Unie vydavatelů

Na den 3. května připadá Světový den svobody tisku. Tuzemská profesní asociace pro vydavatele Unie vydavatelů při této příležitosti uvedla, že pandemie covid-19 zhoršila vlivy, kterým čelí vydavatelé, redaktoři a novináři všude na světě. V této zhoršující se situaci má být nejcennější devizou žurnalistika, bez níž není možná „důvěryhodná informovanost občanů v době, kdy je mediální svět přeplněn záplavou protichůdných a nezřídka zavádějících zpráv a informací“.

Unie vydavatelů připravila vlastní grafický motiv kampaně a výzvu určenou všem legislativcům a politikům zaměřenou na podporu urychleného přijetí novely autorského zákona.

Světová asociace vydavatelů novin a zpravodajství WAN-IFRA pro letošní Světový den svobody tisku zvolila motto: „Za životaschopné, rozmanité, stabilní a bezpečné mediální odvětví“.

Na zásadní význam současných kroků pro další budoucnost vydavatelského odvětví, a tím také svobodného tisku, upozorňuje ve své veřejné výzvě členka představenstva Světové asociace vydavatelů novin a zpravodajství WAN-IFRA, členka správní rady Unie vydavatelů a předsedkyně představenstva vydavatelského domu Czech News Center Libuše Šmuclerová.

Protože Světový den svobody tisku je globální událostí organizovanou UNESCO, připravila WAN-IFRA řadu materiálů, které se pojí s mottem letošního dne. Nejdůležitějším je materiál s názvem Životaschopné, rozmanité, stabilní a bezpečné - je to opravdu příliš mnoho chtít toto pro média?, který je volně k dispozici pro redakční využití. Materiál shrnuje hlavní témata související s udržitelným rozvojem vydavatelského odvětví.

S kampaní UNESCO nazvanou #QuestionsThatMatter probíhající pod heslem: When journalists can´t ask, we can´t act je možné se seznámit přímo na webové stránce UNESCO.

„Dopady krize vyvolané koronavirovou epidemií jsou značné. Cílená podpora ze strany státu, kterou jsme pro české vydavatele požadovali, bohužel nebyla zrealizována. Současně zároveň probíhá proces digitální transformace, v rámci kterého musejí vydavatelé prosazovat svá práva na spravedlivý finanční podíl z reklamních příjmů u jimi vytvářeného obsahu," uvedla tuzemská Unie vydavatelů. Zároveň vyzvala všechny odpovědné orgány České republiky a politiky, kteří se podílejí na legislativním procesu, aby došlo co nejrychleji k přijetí novely autorského zákona, který má implementovat evropskou směrnici o autorském právu na jednotném digitálním trhu.

Plné znění výzvy Unie vydavatelů uvádíme níže 

Výzva ke Světovému dni svobody tisku

V letošním roce 2021 si již po třicáté připomínáme 3. květen jako Světový den svobody tisku. Dlouhodobá udržitelnost svobodného a nezávislého tisku je přitom plně závislá na vytvoření ekonomických podmínek a zajištění spravedlivého fungování trhu pro všechny vydavatele. Dopady krize vyvolané koronavirovou epidemií jsou značné. Cílená podpora ze strany státu, kterou jsme pro české vydavatele požadovali, bohužel nebyla zrealizována. Současně zároveň probíhá proces digitální transformace, v rámci kterého musejí vydavatelé prosazovat svá práva na spravedlivý finanční podíl z reklamních příjmů u jimi vytvářeného obsahu. Ten doposud bezplatně využívaly ke svému vlastnímu prospěchu především dominantní globální digitální platformy.

Unie vydavatelů proto vyzývá všechny odpovědné orgány České republiky a politiky, kteří se podílejí na legislativním procesu, aby došlo co nejrychleji k přijetí novely autorského zákona. K implementaci evropské směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu do národního prostředí by mělo dojít včas a v takové podobě, jak byl tento zákon předložen Ministerstvem kultury ČR.

Obracíme se také na odpovědné zástupce České republiky, aby prosazovali text nařízení Digital Market Act a Digital Services Act, který bude respektovat zájmy vydavatelů tisku na digitálním trhu a zajistí jim tak další dlouhodobě udržitelný rozvoj.

#WPFD2021
#PRESSFREEDOM
#WORLDPRESSFREEDOMDAY
#SVOBODATISKU
#STOPSTEALINGCONTENT
#UNIEVYDAVATELU

-mav-