Auditor nákladu tisku ABC ČR vznikl před 25 lety

pátek, 11. června 2021, 07:50 Aktuality, Tisk MediaGuru

Ověřování nákladu tištěných titulů prostřednictvím společnosti ABC ČR probíhá v Česku už téměř 25 let. Auditorská firma byla založena 11. června 1996.

Zdroj: MediaGuru.cz

Zdroj: MediaGuru.cz

Kancelář ověřování nákladu tisku ABC ČR působí na českém trhu už 25 let. Založena byla 11. června 1996, samotné ověřování tisku bylo zahájeno k 1. lednu 1997. V současnosti je do systému ověřování zapojeno zhruba 140 periodických tištěných titulů a 10 inzertních a účelových publikací. Vývoj počtu ověřovaných titulů je v posledních deseti letech stabilní (viz graf). Účast v ověřování je ze strany vydavatelů dobrovolná, na ověřování se finančně podílejí. Data pak slouží zadavatelům reklamy a mediálním agenturám jako podklad pro umisťování inzerce a vydavatelům zároveň dávají punc kredibility.

Zdroj: ABC ČR

Zdroj: ABC ČR

ABC ČR je součástí mezinárodní auditorské sítě Audit Bureau of Circulation (ABC) zaměřené na ověřování nákladů periodického tisku a dalších tiskovin. Metodika ověřování sice není v rámci IF ABC jednotná (počítá se zohledněním domácích podmínek), ale zásadní odlišnosti mezi metodikami nejsou. Součástí ověřování je především informace o počtu průměrného tištěného a prodaného nákladu titulů. Data ABC ČR tak pomáhají mapovat vývoj tištěných titulů, přinášejí informace o postavení jednotlivých titulů a garantují, že prezentovaná data jsou ověřena podle mezinárodních standardů.

Ověřené náklady novin a časopisů jsou historicky důležitou složkou při rozhodování o výběru reklamního mixu zadavatele reklamy od roku 1914, kdy bylo ve Spojených státech založeno první sdružení, které se začalo zabývat shromažďováním, ověřováním a publikováním tištěných a prodaných nákladů. V roce 1926 vznikla obdobná organizace ve Francii a v roce 1931 ve Velké Británii.

ABC ČR je sdružením právnických osob s tripartitním zastoupením, které tvoří Unie vydavatelů, Asociace mediálních agentur (ASMEA) a České sdružení pro značkové výrobky (ČSZV). ABC ČR je nezávislým subjektem, který poskytuje služby na základě veřejně publikovaných metodik, které byly zpracovány zástupci profesních organizací. Podmínkou sítě ABC je právě fakt, že má jít o tripartitu, ve které jsou vyváženě zastoupeni představitelé vydavatelů, reklamních agentur a inzerentů.

V České republice zahájila ověřování nákladů tisku UVDT (dnešní Unie vydavatelů) v roce 1993 prostřednictvím auditorské firmy. V roce 1996 založila UVDT (Unie vydavatelů) společně s organizacemi ARA (dnešní AKA, Asociace komunikačních agentur) a ČSZV (České sdružení pro značkové výrobky) Kancelář ověřování nákladu tisku ABC ČR (Audit Bureau of Circulations Česká republika) a již od následujícího roku, tj. od 1. 1. 1997, zajišťuje služby spojené s ověřováním ABC ČR vlastními silami.

-mav-