Radegast instaloval v Beskydech ledovou sochu

sobota, 19. června 2021, 08:15 Aktuality, Marketing MediaGuru

Radegast pokračuje ve svých aktivitách za udržení vody v krajině, v Beskydech instaloval ledovou sochu.

Ledová socha, zdroj: Radegast

Ledová socha, zdroj: Radegast

V Beskydech byla instalována ledová socha v podobě boha Radegasta. Postupným roztáním má podpořit vznik další tůně pod Pustevnami. Radegastovy tůně v beskydské lokalitě Pod Juráškou založily Pivovar Radegast a nezisková organizace ČSOP Salamandr.

Nošovický pivovar tím pokračuje ve svých snahách zvýšit množství vody v Beskydech. Uvedl, že za posledních 12 let snížil spotřebu vody potřebnou na výrobu piva o přibližně 40 %. V posledních letech mu má stačit na uvaření jednoho půllitru piva 1,27 litru vody. 

„Snižování spotřeby je ale jen jedna část. Stejně důležité je i vodu efektivně zadržovat a vracet tam, kam patří – do krajiny. Proto podporujeme i ostatní, kteří se těmto aktivitám věnují,“ říká Josef Jalůvka, manažer značky Radegast. „Za posledních šest let jsme rozdělili nejen v rámci grantového programu Radegast lidem skoro tři miliony korun na projekty, které se týkaly právě zadržování vody v krajině, ale také šetrného zacházení s vodními zdroji, hospodaření s dešťovou vodou nebo záchrany cenných podmáčených lokalit,“ dodal.

Mezi takové oblasti patří louka Pod Juráškou, mokřad Hutě ve Starých Hamrech nebo mokřad na Plucnarce v údolí Čeladenky, o které se dlouhodobě starají odborníci z ČSOP Salamandr za podpory Pivovaru Radegast.

Radegast během léta představí na svém Facebooku a v dalších médiích, jak sám bojuje o vodu nebo které projekty podporuje. Také ukáže výzvy a tipy, jak mohou lidé sami šetřit nebo zadržovat vodu doma, na zahradě nebo ve svém okolí. 

-mav-