Zasedání Rady ČT se kvůli nízkému počtu neuskutečnilo

středa, 25. srpna 2021, 11:00 Aktuality, TV MediaGuru

Na jednání Rady ČT dorazilo jen pět řádných členů, zasedání Rady ČT proto bylo zrušeno.

Zdroj: ČT

Zdroj: ČT

Zasedání Rady České televize (ČT) se ve středu 25. srpna nakonec neuskutečnilo. Na jednání totiž dorazilo jen pět řádných členů, a rada tak jako celek nebyla usnášeníschopná. Mezi absentujícími byli i předseda rady Pavel Matocha a radní Hana Lipovská.

Podle zákona o České televizi přijímá rada rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů. Rada ČT má celkem 15 členů, zapotřebí by tedy bylo osm radních. Na základě doporučení vedoucí právního oddělení ČT Marie Havlové, která se kloní k výkladu zákona, podle kterého Rada ČT přijímá usnesení nadpoloviční většinou všech svých členů, nikoliv všech zvolených členů, ukončil místopředseda Rady ČT Jiří Šlégr středeční zasedání. Obdobný postup doporučil na základě letitých zkušeností také generální ředitel Petr Dvořák.

Rada má ze zákona 15 členů, čtyři radní ale zatím nebyli do rady dovoleni. Celkový počet zvolených radních je tak 11. 

-mav-