Televize Seznam roste v prodeji reklamy, prostor má téměř zaplněn

pondělí, 20. září 2021, 07:40 TV Martina Vojtěchovská

Televize Seznam má téměř stoprocentně vyprodaný svůj reklamní prostor a plánuje ještě více prodávat na GRP, přibližuje Kamil Veselý.

Kamil Veselý, zdroj: Seznam.cz

Kamil Veselý, zdroj: Seznam.cz

Nárůst reklamní poptávky v letošním roce pociťuje i Televize Seznam, která patří tuzemské internetové jedničce Seznam.cz. Vyšší zájem zadavatelů a také interní změny v procesu prodeje televizní reklamy se odrážejí na tom, že reklamní výnosy Televize Seznam meziročně rostou o stovky procent, popisuje Kamil Veselý, manažer agenturního prodeje Seznam.cz.

Při příležitosti představování podzimního programu jste uvedli, že Televize Seznam meziročně získala šestkrát více inzerentů a produkovala téměř osmkrát více reklamních spotů. Čím si zvýšenou poptávku vysvětlujete?

V opatrných začátcích si zadavatelé ověřili výkon, cenovou efektivitu a dnes už naši televizi vnímají jako standardní součást svého komunikačního mixu. A příklady táhnou.

Přetrvával tento zájem i přes letní prázdniny?

V prázdninových měsících jsme vůči květnu a červnu výrazný růst nezaznamenali, v září jsme se k němu ale opět vrátili.

Jak se podle vašeho názoru a zkušeností zadavatelé z jednotlivých produktových kategorií vyrovnali s následky pandemie covid-19 a jak na to reagovali ve svých reklamních TV rozpočtech?

Díky růstu v řádech stovek procent jsme v televizi dopad pandemie na rozpočty klientů nepocítili. Obecně vidíme pokles inzerce v segmentech cestovního ruchu a auto-moto, ale výpadky příjmů z těchto oblastí jsme dokázali nahradit jinými segmenty, ve kterých klienti investovali naopak více.

Pozorujete změny ve struktuře zadavatelů v období „před covidem“ a „po covidu“?

Klasičtí televizní klienti, tedy inzerenti z oblasti potravin, nápojů, drogerie, doplňků stravy, rychlého občerstvení, ale i z bankovního sektoru, nyní investují mnohem více.

Je možné komentovat procentuální vývoj výnosů Televize Seznam z prodeje TV reklamy v prvním pololetí 2021 ve srovnání s prvním pololetím 2020 a s prvním pololetím 2019?

V meziročním srovnání porosteme o stovky procent. Na podzim roku 2020 jsme přišli s úplně novým nastavením prodeje televizní reklamy nejen pro agentury, ale i přímé klienty. A díky naší velké obchodní síti se nám daří plnit velmi ambiciózní plány.

Uvedli jste rovněž, že vedle klasické spotové reklamy registrujete zájem o product placement a placená obsahová partnerství. V jakém poměru jsou jednotlivé formáty TV reklamy na Seznamu zastoupeny a jaké formáty chcete dále rozvíjet?
Product placement a obsahové spolupráce se na obratu podílejí jednotkami procent, což je pohříchu málo. Rozvíjet chceme zejména nativní brandbuilding.

Jak se celkově vyšší počet zadavatelů a zvýšená poptávka v letošním roce odrazila na reklamním prostoru televize Seznam.cz? Do jaké míry je prostor vyprodán?
Náš televizní prostor je vyprodaný téměř stoprocentně, až se nám nedostává na vlastní selfpromo.

Klasičtí televizní klienti, tedy inzerenti z oblasti potravin, nápojů, drogerie, doplňků stravy, rychlého občerstvení, ale i z bankovního sektoru, nyní investují mnohem více.

Očekáváte, že zvýšený zájem inzerentů bude pokračovat i ve druhé polovině letošního roku, především tedy v závěrečných čtyřech měsících?
Už nyní máme objednávky na dvě třetiny zbývajícího televizního prostoru a zbytek právě doprodáváme.

Jak stávající situace na trhu ovlivní cenovou politiku Televize Seznam pro rok 2022? 
Základní ceník zůstane, ale plánujeme změnu struktury balíčků, ve kterých jsou mimo televizní reklamy zahrnuté i ostatní mediatypy.

Předpokládáte navýšení ceny?

Navýšení ceny neplánujeme, balíček TV s online bude stát stále stejně. Změnou struktury pak vycházíme vstříc požadavkům našich klientů na zvýšení crossmediálního zásahu.

Jaké faktory se na reklamní cenotvorbě Televize Seznam odrážejí především?

Výhradně nabídka, poptávka a mediální inflace. Z online prostředí jsme zvyklí si velmi pečlivě hlídat yield management – vyprodat každou impresi a každý GRP za co nejvyšší cenu. Na tom pracujeme i v televizi. V porovnání s ostatními stanicemi vidíme, že se nám daří prodej efektivněji. Je to dáno samozřejmě i velikostí naší televize, nicméně rosteme a chceme stále vytěžovat maximum možného.

Uvažujete o změnách prodeje televizní reklamy pro příští rok?

Budeme ještě více prodávat na GRPs. V letošním roce se ukázalo, že dobré interní nastavení v obchodě vedlo k růstu výnosů Televize Seznam v řádech stovek procent. Náš obchodní tým bude tedy i v budoucnu hlavním tahounem příjmů ve spolupráci s mediálními agenturami. Ještě více než kdy jindy zvýhodníme early booking a na doprodej připravujeme nové technologické aukční řešení.