APRA: Ovčáček nevykonává svou funkci v souladu s principy oboru

pondělí, 18. října 2021, 16:30 Aktuality, PR MediaGuru

Mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček nevykonává podle profesní asociace APRA práci tiskového mluvčího eticky a v souladu s oborovými principy.

Jiří Ovčáček, zdroj: repro TV Prima

Jiří Ovčáček, zdroj: repro TV Prima

APRA (Asociace public relations) se distancovala od způsobu výkonu práce tiskového mluvčího tak, jak tuto roli naplňuje tiskový mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček. Otevřeným dopisem zformulovala principy, které Jiří Ovčáček porušuje a vyzvala profesionály v oboru public relations, aby se připojili k veřejnému vymezení vůči jeho práci a společně mu tak vystavili červenou kartu.

„V aktuální situaci, kdy je na jeho způsob práce oprávněně upřena mimořádná pozornost, obor dehonestuje neprofesionálním a neetickým výkonem funkce tiskového mluvčího prezidenta republiky, zdůvodnil veřejnou výzvu Rostislav Starý, člen výkonné rady APRA.

Podle APRA Jiří Ovčáček se dlouhodobě proviňuje vůči mnoha etickým principům práce profesionála v komunikaci a public relations. Zásadní principy uvádí mj. Helsinská deklarace formulovaná mezinárodní organizací International Communications Consultancy Organization (ICCO). Ta v deseti bodech stanovuje principy práce PR profesionála. Jiří Ovčáček porušuje podle APRA  přinejmenším pět z nich:

  1. Komunikovat pravdivě a transparentně – Jiří Ovčáček byl v průběhu své role tiskového mluvčího prezidenta opakovaně usvědčen ze lži. Dlouhodobě se navíc vyjadřuje tak, že není zřejmé, zda jde o názor jeho nebo prezidenta republiky, který jen tlumočí. Vlastní názory by přitom v roli tiskového mluvčího prezidenta republiky a na kanálech pro tyto účely zřízených prezentovat vůbec neměl.
  2. Přispívat k reputaci oboru PR – Jiří Ovčáček obor komunikace dlouhodobě dehonestuje a vytváří dojem, že tato práce nepodléhá žádným profesním ani etickým principům. Tento obor s více než stoletou tradicí a všechny profesionální subjekty v něm ale podléhají standardům formulovaným mj. ve Stockholmské chartě, Helsinské deklaraci a dalších profesních kodexech. Na jejich dodržování a rozvoj oboru dohlíží řada národních i mezinárodních organizací, které usilují o to, aby profesionálové v komunikaci jednali eticky a společensky odpovědně.
  3. Nikdy nepřispívat k rozšiřování fake news – pomineme-li obavu, že Jiří Ovčáček fake news sám i vytváří, tak nedostatečnou komunikací a jinotaji dává prostor pro spekulace a jejich šíření veřejným prostorem
  4. Nedopouštět se diskriminace nebo nepřátelského jednání vůči některým osobám či komunitám – Jiří Ovčáček z pozice tiskového mluvčí opakovaně uráží nejen např. novináře, ale záměrně nálepkuje i část veřejnosti a ostouzí občany této země. V roli tiskového mluvčí prezidenta republiky je to něco naprosto nepřijatelného.
  5. Být si vědom síly sociálních médií a využívat je zodpovědně – Jiří Ovčáček dlouhodobě využívá twitterový účet vázaný na pozici tiskového mluvčího prezidenta republiky k dalšímu štěpení společnosti, útokům vůči části veřejnosti a v poslední době i sdílení bezobsažných a nepochopitelných emotivních příspěvků.

„Jako občané České republiky a profesionálové z oboru považujeme jeho setrvání ve veřejně placené roli za neúnosné a zcela se od jeho práce distancujeme,“ doplňuje výzvu Rostislav Starý.

Profesionálové z oboru public relations se mohou k veřejné výzvě připojit na webových stránkách APRA.

-mav-