NFNZ vydal nové hodnocení časopisů, chybí označování reklamy

pondělí, 25. října 2021, 12:35 Aktuality, Tisk MediaGuru

Nadační fond nezávislé žurnalistiky (NFNZ) vydává aktualizované hodnocení kvality práce publicistických časopisů v rámci nezávislého projektu Rating NFNZ.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Nadační fond nezávislé žurnalistiky (NFNZ) vydává aktualizované hodnocení důvěryhodnosti publicistických časopisů v rámci projektu Rating NFNZ. Z něj vyplývá, že většina časopisů se od minulého hodnocení zlepšila. Přesto část z nich stále nedodržuje některá základní novinářská pravidla.

Zásadním prohřeškem proti etice novinářské práce je u části časopisů nedostatečné označování reklamních článků. „Inzerentům to vyhovuje, ale čtenář je klamán,” komentuje neoznačování PR článků a inzerce ředitelka NFNZ Kateřina Hrubešová a dodává, že čtenář má ihned a jednoznačně rozpoznat, že čte zaplacený článek. 

PR články by neměly používat stejnou grafiku jako má redakční obsah; označení inzerce by nemělo být schované, snadno přehlédnutelné či psané miniaturním písmem.

„Málo známá slova pro označení reklamy jako advertorial apod. nebo grafické symboly například podaných rukou nemusí být každému čtenáři jasné a neměly by být používány,” doplňuje Hrubešová.

Hodnocení některým časopisům snižuje nedostatečně propracovaná názorová publicistika. „Často vidíme komentáře, z nichž není jasný argument, na kterém autor staví svůj názor; autoři se mnohdy uchylují ke stereotypizaci,“ komentuje některé z důvodů pro snížení hodnocení Josef Šlerka, vedoucí projektu Rating NFNZ. 

Od minulého hodnocení se ale podařilo části médií v žebříčku výrazně zlepšit: „Nejviditelnější skok je  u časopisů Téma, Euro a Finmag. Všechny tři se ve výsledném hodnocení posunuly o dvě příčky nahoru. Zlepšení je patrné i  v dílčích podkategoriích u většiny dalších časopisů , i když se to ve výsledném hodnocení zatím neprojevilo. Vnímáme to jako pozitivní posun v dodržování základních standardů novinářské práce. A to je naším cílem,“ komentuje výsledky Kateřina Hrubešová.

Mezi nejlépe hodnocené časopisy se známkou A patří A2, Ekonom, Finmag, Hrot, Reportér, Respekt a Týdeník Echo. O něco nižší hodnocení A- má týdeník Téma. Na třetí příčce s hodnocením B+ jsou Euro a Reflex a za nimi se známkou B- časopis Týden.  

Nadační fond nezávislé žurnalistiky používá pro hodnocení časopisů čtrnáct kritérií. Na výběru kritérií a kategorizaci Ratingu spolupracuje NFNZ s vedoucí Katedry mediálních studií a žurnalistiky Masarykovy univerzity Lenkou Waschkovou Císařovou.

„V Ratingu se posuzuje například to, jak redakce pracují se zdroji, kdo je vlastníkem média nebo zda je v médiu dostatečně označena reklama. Každá kategorie je vyhodnocována samostatně, a pokud je hodnocení snížené, vždy je uvedena ukázka pochybení,” dodává Waschková Císařová.  

V rámci Ratingu NFNZ bylo nyní aktualizováno hodnocení deseti časopisů. Nově byl mezi hodnocená média přidán týdeník Hrot. Ze seznamu původně kódovaných médií byl vyřazen tištěný měsíčník Revue Forum, který v srpnu 2021 přestal vycházet a nahradil jej Týdeník Forum. Ten zatím nebyl hodnocen, vzorek je příliš malý. Týdeník Forum bude do Ratingu NFNZ zařazen při další aktualizaci.  

Při této aktualizaci kodéři posuzovali v časopisech přes 2100 článků. Rating tištěných časopisů bude aktualizován pravidelně jednou ročně. Hodnocení lze najít zde.

-mav-