TV Markíza ukončí po 25 letech svůj teletext

pátek, 29. října 2021, 16:05 Aktuality, Slovensko MediaGuru

Teletextová služba slovenské komerční televize Markíza (skupina CME) po čtvrtstoletí existence končí. Od začátku roku 2022 bude teletextové vysílání sloužit už jen jako platforma pro poskytování skrytých titulků pro diváky se sluchovým postižením.

Zdroj: TV Markíza

Zdroj: TV Markíza

Skupina Markíza (Skupina CME stejně jako TV Nova) se rozhodla k 31. prosinci 2021 ukončit poskytování své teletextové služby s názvem Markízatext. Stane se tak po 25 letech její existence, diváci ji mohli nepřetržitě využívat od roku 1997.

„Rušit nebo redukovat služby je vždy obtížné rozhodnutí. Markízatext však svoji roli splnila a v dnešní internetové době se stala už jen minimálně využívanou službou a její sledovanost za poslední roky kontinuálně klesala,“ vysvětlil důvody tohoto kroku Matthias Settele, generální ředitel skupiny Markíza.

Důležitou součástí Markízatextu jsou skryté titulky pro sluchově postižené diváky. Tato služba bude na příslušných teletextových stranách poskytována nadále i po 1. lednu 2022.

Jednou ze současných alternativ teletextu je HbbTV, neboli hybridní vysílání, na které je kromě televizního signálu zapotřebí i stabilní internetové připojení a chytrý televizor, který je dokáže propojit. Divákům poskytuje širší spektrum služeb a informací v atraktivnější podobě. „Rozvoji našeho online portfolia věnujeme náležitou pozornost. Plánujeme také další zkvalitňování HbbTV a budeme usilovat, aby tato služba byla dostupná stále většímu počtu diváků,“ dodal Settele.

Mezi nejvyhledávanější stránky na Markízatextu patřil dlouhodobě TV program a zpravodajské informace

-mav-