ČSÚ: Sociální sítě používá v Česku téměř 5 milionu lidí

úterý, 23. listopadu 2021, 18:40 Internet & Mobil MediaGuru

Počet uživatelů sociálních sítích se v Česku dále zvyšuje, ukazují čerstvá data ČSÚ. Ten rovněž zveřejnil další statistiku týkající se aktivit na internetu.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Sociální sítě používá v Česku 4,938 mil. lidí starších 16 let, ukazují data Českého statistického úřadu (ČSÚ), která v úterý zveřejnil. Představuje to 56,3 % populace v této věkové skupině. Z těch, kteří použili internet v posledních třech měsících, používá sociální sítě 68 % osob starších 16 let. Ve srovnání s rokem 2020 se počet uživatelů sociálních sítí zvýšil o 2,5 procentního bodu (v r. 2020 to bylo 53,8 %).

Ze zkoumané skupiny 16+ používá sociální sítě nejvíce osob ve věkové kategorii 16-24 let. Z těch je alespoň na jedné sociální síti 95 %. S rostoucím věkem podíly uživatelů sociálních sítí klesají. Např. ve skupině 45-54 let je jich 60 % a ve skupině 65+ je to 11 %.

Nejčastěji jde o vysokoškolsky vzdělané lidi nebo lidi se středním vzděláním s maturitou. Podle profesí jsou na sociálních sítích nejvíce zastoupeni studenti a ženy v domácnosti. O něco více používají sociální sítě ženy (58 %) než muži (54,4 %) – v obou případech jde rovněž o populaci 16+.

Údaje za používání sociálních sítí v jednotlivých krajích v ČR jsou vypočítány jako klouzavé průměry z let 2019-21. Tyto údaje ukazují, že používání sociálních sítí ve zmiňovaném období bylo nejrozšířenější v Praze, tam některou sociální síť používalo 58 % osob nad 16 let. Naopak nejméně je používaly osoby v Karlovarském kraji (50 %).

Celkově se v roce 2021 podíl uživatelů internetu v Česku vyšplhal na 83 %. To představuje 7,25 mil. osob starších 16 let. Z této skupiny pak 98 % uvedlo, že používají internet pravidelně, tj. alespoň jednou týdně. Každý nebo skoro každý den se pak k síti připojuje 90 % uživatelů internetu.

Za videa platí 15 %, za zprávy 3 %

Pokud jde o využívání internetu pro zábavu, jednou z nejčastějších aktivit k trávení volného času je sledování videí na YouTube nebo na podobných stránkách určených ke sdílení obsahu s dalšími uživateli. Videa na nich letos sleduje 58 % osob starších 16 let, což představuje meziroční nárůst o 5 procentních bodů.

Pořady na placených kanálech jako je Netflix či HBO Go sledovalo v letošním roce 15 % osob v Česku (tj. cca 1,3 mil. 16+).

Čtení zpravodajských serverů je jednou z nejčastějších online aktivit vůbec. Účastní se jí 76 % české populace ve věku 16+. Z osob, které používají internet, je to dokonce 92 %. Téměř všichni ale čtou články výlučně na volně dostupných zpravodajských serverech. Články na zpoplatněných stránkách si v posledních třech měsících před dotazováním četla pouze 3 % Čechů starších 16 let, o rok dříve to byla 2 %

Na internetu nakupuje téměř 58 % populace

Nakupování přes internet vzrostlo loni skokově z 39 % na 54 %. I v roce 2021 došlo k nárůstu nakupování přes internet, tento nárůst ale už nebyl tak výrazný, když se zvýšil na 57,5 %.  Představuje to 5,04 mil. lidí starších 16 let, kteří nakoupili přes internet alespoň jednou v posledních třech měsících před datem dotazování.

Během sledovaných tří měsíců nakupovaly na internetu o něco častěji ženy (59 %) než muži (56 %), z osob různého věku to byly nejčastěji osoby ve věku 25-34 let. 

Detailní informace můžete získat zde.

-mav-