Počet tištěných titulů v Česku loni mírně klesl

úterý, 30. listopadu 2021, 07:35 Tisk MediaGuru

Celkových počet evidovaných tištěných titulů v Česku se loni snížil na 5,4 tisíce, ukazuje statistika ČSÚ.

Zdroj: MediaGuru.cz

Zdroj: MediaGuru.cz

Celkových počet evidovaných tištěných titulů v Česku se loni mírně snížil na 5,4 tisíce. Do celkového součtu se řadí všechna periodika evidovaná podle tiskového zákona. Ve srovnání s rokem 2019 se počet tištěných titulů snížil o 163 titulů (-3 %). Data přináší Statistická ročenka České republiky 2021, kterou v pondělí zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

Z dat vyplývá, že počet deníků se v Česku loni nezměnil, mírně klesl počet časopisů (-99 titulů). To může souviset se stažením regionálních týdeníků spojených s Deníkem. Přestože k této změně došlo v druhé polovině 2019, ve statistice se projevila až za rok 2020. V delším časovém horizontu je ale počet tištěných titulů stabilní a ani v loňském roce, poznamenaném pandemií covid-19, nezaznamenal výraznější propad.

Citelnější dopady měla ale pandemie covid-19 na celkové příjmy vydavatelů. Profesní sdružení tisku Unie vydavatelů už dříve spočítalo, že výpadky inzertních tržeb a tržeb z prodeje novin a časopisů dosáhly loni kvůli pandemii téměř dvě miliardy korun. Inzertní příjmy měly loni klesnout o 26 %, což představuje v korunovém vyjádření částku ve výši 1,1 mld. Kč (čisté inzertní příjmy). Poklesy tržeb z prodaného nákladu titulů byly odhadnuty na 844 mil. Kč.

Vývoj počtu tištěných titulů v ČR

Zdroj: ČSÚ, hodnoty se zobrazí najetím na sloupec

Podle statistiky ČSÚ se příjmy novin a časopisů za pětileté období (do roku 2019, jde o poslední dostupný údaj) meziročně snižovaly v průměru o 2 %. V roce 2019, za který je k dispozici poslední údaj, představovaly 21,38 mld. Kč, což bylo o 5 % méně než o rok dříve. V předešlém roce ale naopak své příjmy meziročně zvýšily o 3,5 %. V dlouhodobém horizontu deseti let se ale příjmy vydavatelů postupně snižují.

Příjmy vydavatelů novin a časopisů, 2010-2019 (mil. Kč)

Zdroj: ČSÚ, hodnoty se zobrazí najetím na sloupec