Tisk odhaduje propad tržeb v roce 2020 na dvě miliardy

čtvrtek, 11. února 2021, 13:00 Tisk MediaGuru

Profesní sdružení tisku Unie vydavatelů spočítalo, že výpadky inzertních tržeb a tržeb z prodeje novin a časopisů dosáhly loni kvůli pandemii téměř dvě miliardy korun.

Zdroj: MediaGuru.cz

Zdroj: MediaGuru.cz

Na téměř dvě miliardy korun (1,944 mld. Kč) odhaduje profesní sdružení vydavatelů tisku Unie vydavatelů celkový výpadek příjmů v loňském roce ve vydavatelském odvětví. Uvedený výsledek je součtem výpadků výnosů z prodeje tištěných titulů a také inzerce v těchto titulech. Odhad prezentovala Unie vydavatelů na čtvrtečním dopoledním setkání k výsledkům výzkumu Media projekt.

Vlivem pandemie covid-19 měly loni inzertní příjmy klesnout na trhu tištěných titulů o 26 %, což představuje v korunovém vyjádření částku ve výši 1,1 mld. Kč (čisté inzertní příjmy, podle monitoringu inzerce byl meziroční pokles 2,6 mld. Kč). Poklesy tržeb z prodaného nákladu titulů jsou odhadovány na 844 mil. Kč. Tento údaj obnáší jak pokles tržeb u časopisů a deníků, jejichž náklad je ověřován u ABC ČR, tak rovněž u časopisů, které nejsou zapojeny do auditu ABC ČR. Těch je zhruba 70 % celého trhu.

Roční odhad výpadků příjmů vydavatelů v r. 2020

tištěná média výpadky (mil. Kč)
deníky (prodej) 274
ověřované časopisy (cca 30 % trhu) 171
neověřované časopisy (cca 70 % trhu) 399
celkem časopisy (prodej) 570
pokles výnosů z prodeje celkem 844
výpadky v inzertních příjmech 1100
celkový výpadek tisku 1 944

Zdroj: Unie vydavatelů

U tištěných titulů, které nechávají tištěné a prodané náklady auditovat společností ABC ČR, představoval loňský výpadek tržeb 444 mil. Kč. Celkové tržby z prodeje auditovaných titulů měly loni dosáhnout 4,91 mld. Kč a meziročně se snížit o 8 %. Nejvyšší poklesy tržeb se loni dotkly deníků a měsíčníků. Auditované tituly představují zhruba třetinu všech vydávaných tiskovin v České republice.

Zdroj: ABC ČR, Unie vydavatelů

Zdroj: ABC ČR, Unie vydavatelů

Ředitel Unie vydavatelů Václav Mach poukázal na skutečnost, že vydavatelé tisku nebyli zahrnuti do žádné formy podpory jako vydavatelé v zahraničí (státem dotované mediální kampaně, kompenzace prokazatelných ztrát, grantová podpora vydavatelů, podpora distribuce tisku, snížení DPH – více zde).

Vydavatelé žádali především o snížení nebo dočasné prominutí sazby DPH, protože takový model považují za nejtransparentnější. „Žádali jsme o dočasné prominutí DPH nebo o snížení DPH na 5 %, ale ministerstvo se k našemu návrhu postavilo odmítavě. Znovu předevčírem jsme posílali novou výzvu, protože pokud je možné snížit nebo prominout DPH na respirátory, nevidíme důvod, proč by aspoň pro dočasné omezení nemohla být sazba DPH pro periodický tisk snížena. Uvidíme, jak se k tomu vláda postaví, ale neděláme si velké naděje, že by se něco změnilo. Situace je ale kritická. Je třeba si uvědomit, že periodický tisk je čtvrtým pilířem demokracie a že ponechat vydavatele svému osudu by mohlo mít pro komunikaci s veřejností zcela zásadní dopady,“ zdůraznil.

Dodal rovněž, že jen v období jarní vlny pandemie (12.3.-17.5. 2020) bylo i přes pokles prodejů distribuováno čtenářům 116 mil. výtisků novin a časopisů, za celou dobu pandemie to bylo půl miliardy. Vydavatelé rovněž nepřestali vyrábět svá periodika. „Rotačky se nezastavily ani za ztížených podmínek,“ sdělil ředitel Unie vydavatelů. I přes karanténní omezení byla v provozu většina prodejních míst novin a časopisů, kterých je v Česku 17 500. Uzavřeno z nich bylo cca 500. „Omezení ale bylo v tom, že zákazníci nechodili do práce a nekupovali si tituly,“ vysvětlil.

Pandemie v roce 2020 urychlila pokles prodejů deníků

pondělí 8. února 2021

-mav-