ÚOHS upozornil asociaci APRA na chybu, která porušovala právo

čtvrtek, 18. listopadu 2021, 17:55 Aktuality, PR MediaGuru

ÚOHS prosazuje, že sdružení soutěžitelů by neměla vydávat, a to ani ve formě nezávazných doporučení, jakékoli ceníky či kalkulační vzorce cen služeb a zboží dodávaných na trh svými členy.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) upozornil Asociaci public relations (APRA) na problematický příspěvek na jejích stránkách, který porušoval soutěžní právo. Asociace příspěvek stáhla a vyhnula se tak pokutě, která mohla dosáhnout až deseti procent ročního obratu jejích členů. Úřad o tom informoval v tiskové zprávě.

Jde v krátké době o druhé využití takzvané soutěžní advokacie, kdy ÚOHS upozorní na chybu, která je v rozporu se soutěžním právem, a jedná s příslušnou institucí o nápravě. Minulý případ se týkal Sdružení pohřebnictví.

ÚOHS vlastním šetřením zjistil, že na webu APRA je zveřejněný přehled průměrných hodinových sazeb v českých PR agenturách v letech 2018 a 2019. APRA doprovázela tyto údaje textem o pravidlech tvorby cen na trhu PR. „Následně Úřad v průběhu svého šetření dotazem na členy spolku APRA zjistil, že někteří z těchto členů údaje zveřejněné na stránkách spolku APRA vnímají jako ceník a využívají je při vlastní cenotvorbě a sjednávání cen se svými klienty. Úřad dlouhodobě prosazuje, že sdružení soutěžitelů by neměla v žádném případě vydávat, a to ani ve formě nezávazných doporučení, jakékoli ceníky či kalkulační vzorce cen služeb a zboží dodávaných na trh svými členy," uvedl úřad ve zprávě.

Zveřejnění ceníku nebo stanovení cenového vzorce by mohlo vést ke sjednocení cen na trhu a tím k porušení pravidel hospodářské soutěže.

Úředníci z antimonopolního úřadu pozvali zástupce z APRA na jednání, kde jim vysvětlili možný rozpor zveřejnění ceníku se soutěžním právem. „Současně Úřad spolek APRA vyzval ke stažení ceníku včetně doprovodného textu z webových stránek a k informování svých členů o šetření vedeném Úřadem i o jeho stanovisku. Spolek APRA se zmíněnými nápravnými opatřeními souhlasil a neprodleně je přijal a uskutečnil," uvedl ÚOHS.

Tím APRA předešla zahájení správního řízení, ve kterém by jí hrozila pokuta až ve výši deset procent ročního obratu jejích členů.

-čtk-