Podíl Mladé fronty v Mediaprint & Kapa přešel na ostatní

úterý, 21. prosince 2021, 11:00 Aktuality, Tisk MediaGuru

Valná hromada distribuční firmy Mediaprint & Kapa schválila převedení podílu, dosud drženého společností Mladá fronta, na zbylé společníky.

Zdroj: MediaGuru.cz

Zdroj: MediaGuru.cz

Valná hromada distribuční společnosti Mediaprint & Kapa Pressegrosso schválila převedení podílu ve výši 7,20 %, který dosud držela Mladá fronta, na některé zbylé společníky, a to poměrně podle výše jejich podílu. Vyplývá to ze zápisu z valné hromady společnosti.

Nejvyšší část tak připadla na společnost Komunikace 2000, jejíž podíl se navýšil na 38,338 %. Podíl společnosti PK 62 se pak zvýšil na 18,341 %, Extra Publishing na 10,447 % a Jana Plamínka na 11,449 %.

K dalším společníkům Mediaprint & Kapa patří také Mafra (podíl 17,7 %) a BM Logistic (3,725 %). Rovněž zástupci těchto společností pro rozpuštění podílu mezi ostatní společníky hlasovali.

Společnost Mladá fronta je od loňského roku v úpadku a svoji činnost nevykonává.

-mav-