Vydavatelé získávají většinu výnosů z tisku, roste digitál a eventy

úterý, 7. prosince 2021, 12:00 Tisk MediaGuru

Většinu výnosů vydavatelských společností stále tvoří příjmy z prodeje tištěné reklamy a tištěných výtisků. Zvyšují se ale příjmy z digitálu a sílí také význam eventů, ukazují předběžné výsledky ze zprávy WAN-IFRA.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock


Vydavatelé v letošním roce očekávají růst výnosů v průměru o 10 % a o něco vyšší růst odhadují i pro příští rok. Vyplývá to z předběžných závěrů pravidelné roční zprávy World Press Trends od WAN-IFRA, která bude zveřejněna na začátku roku 2022. Data pocházejí z dotazování předních manažerů ve vydavatelském odvětví napříč téměř 60 zemí.

Z předběžných závěrů dále plyne, že růst táhnou zvyšující se výnosy z digitálních médií, především z digitální reklamy a z prodeje digitálního obsahu. Naopak klesají výnosy z tištěné inzerce a z tištěné distribuce. Podstatné ale je, že z prodeje tištěné inzerce a z tištěných výtisků získávají globální vydavatelé stále většinu svých výnosů. Podle zprávy WAN-IFRA je to přes 56 % celkových výnosů. Z prodeje online obsahu mají vydavatelé 9 % veškerých výnosů a z prodeje digitální reklamy téměř 22 %.

Podíl jednotlivých zdrojů na celkových výnosech vydavatelů 2021, zdroj: WAN-IFRA

Podíl jednotlivých zdrojů na celkových výnosech vydavatelů 2021, zdroj: WAN-IFRA

Vedle příjmů z prodeje reklamy a z prodeje obsahu čtenářům uvádějí vydavatelé jako nejdůležitější příjmové zdroje eventy (38 %), příjmy z grantů (25 %), aktivity spojené se značkami titulů (spin-off, např. knihy) a e-commerce. Pro následujících 12 měsíců mají ale vedle eventů hrát v dalším financování vydavatelů roli i partnerství s platformami a e-commerce.

Příjmy z reklamy mají i v příštích dvanácti měsících tvořit téměř polovinu veškerých výnosů (47 %), druhým významným zdrojem zůstávají příjmy od čtenářů (32 %). Už pětina výnosů tak přichází z jiných zdrojů.

Očekávané zdroje vydavatelů v příštích 12 měsících, zdroj: WAN-IFRA

Očekávané zdroje vydavatelů v příštích 12 měsících, zdroj: WAN-IFRA

Většina vydavatelů (přes 80 %) je optimistická ohledně dalšího vývoje na trhu. Téměř polovina (48 %) označuje průběh transformace do digitálního prostředí za pokročilý nebo velmi pokročilý, 40 % je ale teprve v rozvíjející se fázi. 

Hlavní zjištění z předběžné zprávy si můžete prohlédnout v dokumentu níže. Další informace najdete také na webu Unie vydavatelů.

Forum Media: Tisk je stále klíčový a je součástí budoucnosti

pondělí 15. listopadu 2021

-mav-