Web Infomore.cz uspěl na soutěži AMEC Awards

pátek, 3. prosince 2021, 15:40 Aktuality, PR MediaGuru

Český web zaměřený na dezinformace spojené s covid-19 bodoval v mezinárodní soutěži AMEC Awards.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

V kategorii zaměřené na efektivní plánování, výzkum a evaluaci komunikace soutěže soutěž mediálních analytiků AMEC Awards zvítězil web Infomore.cz, který je společným projektem Fakulty sociálních věd UK, Lékařské fakulty MU v Brně a společnosti Newton Media. Vítězný tým analytiků z akademické i komerční sféry již téměř rok sleduje mediální pokrytí epidemie onemocnění covid-19 a poukazuje na dobrou i špatnou praxi v šíření informací k pandemii.

Oceněný projekt vedený Václavem Moravcem se snaží omezit tzv. infodemii, tedy fenomén nadměrného šíření nepřesných, zavádějících či lživých zpráv k současné pandemii covid-19, ale také k dalším budoucím epidemiím. Prostřednictvím webu infomore.cz poukazuje na špatnou práci novinářů s daty, neznalost lékařské terminologie anebo používání nevhodných příkladů a srovnání. Vedle kvantitativních a kvalitativních mediálních analýz je na webu dostupný výkladový slovník pojmů souvisejících s covidem-19, včetně dvou animovaných sérií (celkem 12 dílů) anebo doporučení novinářům a novinářkám pro kvalitní zpravodajské a publicistické pokrytí pandemie.

Jen v prvních týdnech trvání projektu navštívilo web Infomore.cz 14 tisíc unikátních uživatelů, kteří zhlédli 46 tisíc stránek.

„Když před rokem tento web vznikl jako jeden z hlavních výstupů našeho interdisciplinárního projektu, netušil jsem, jaký zájem o ně projeví odborná veřejnost, včetně prestižního ocenění AMEC Awards 2021,“ uvedl Václav Moravec z FSV UK.

Sekundární cílovou skupinou projektu podpořeného Technologickou agenturou České republiky je širší veřejnost, u které má web Infomore.cz posilovat mediální a zdravotní gramotnost. 

Tým Newton Media do projektu přispívá analýzami klasických a sociálních médií. Sleduje, jaké zprávy o koronaviru se v médiích objevují, detekuje nesrovnalosti či dezinformace a mapuje jejich šíření českým mediálním prostorem. 

-mav-