ČMS vyhlašuje 15. ročník soutěže Marketér roku

neděle, 16. ledna 2022, 08:25 Aktuality, Marketing MediaGuru

Česká marketingová společnost vyhlašuje 15. ročník soutěže Marketér roku.

Zdroj: ČMS

Zdroj: ČMS

Česká marketingová společnost (ČMS) vyhlašuje již patnáctý, jubilejní ročník soutěže o Marketéra roku. Tentokrát za rok 2021. Termín podání přihlášek je do 15. dubna, vyhlášení proběhne 19. května.

Soutěž si klade za cíl přispívat k rozvoji marketingu popularizací osobností, které dosáhly významných úspěchů právě díky aktivnímu využití principů marketingu. Nehodnotí se osobnost jako taková, ale její podíl na projektu, který má inovativní charakter v produktové politice při zavedení nových metod a postupů, v rámci změn procesního přístupu k řízení manažersko-marketingových činností a podobně. Projekt by se měl současně významně podílet na zvýšení kokurenční schopnosti firmy a hodnoty poskytované zákazníkovi. V neposlední řadě jsou respektovány požadavky etického přístupu a příspěvku ke společenské odpovědnosti firem.

Porota vedle hlavního nositele symbolu soutěže – Velkého modrého delfína – uděluje i další ocenění za mimořádné úspěchy v oblastech netradičního používání marketingu, v neziskových organizacích apod. Součástí soutěže je i Mladý delfín, kategorie určená vysokoškolským studentům marketingu. Téma pro letošní rok bude upřesněno.

Podrobnosti o soutěži, zejména o způsobu podávání přihlášek, jsou k dispozici na stránkách ČMS, případně je možno směrovat další dotazy na info@cms-cma.cz. 

-stk-