Echo Media obrátilo hospodaření poprvé do zisku

úterý, 25. ledna 2022, 07:35 Tisk, Internet & Mobil Martina Vojtěchovská

Ke kladnému hospodářskému výsledku Echo Media pomohly rostoucí výnosy z prodeje obsahu, na kterých se výrazně podílí tištěné produkty, popisuje šéfredaktor Dalibor Balšínek.

Dalibor Balšínek, zdroj: Echo Media

Dalibor Balšínek, zdroj: Echo Media

Loňský rok byl pro Echo Media zlomový ve dvou momentech. Došlo k výměně vlastníka, když většinový podíl od Rudolfa Ovčařího odkoupil Marek Španěl, spoluzakladatel vývojářské společnosti Bohemia Interactive. Do čela vydavatelství se tak opět postavil zakladatel a šéfredaktor Echa Dalibor Balšínek. Echo Media se také loni podařilo vyjít ze ztráty a rok 2021 uzavřít s kladným hospodářským výsledkem. Právě o hospodaření Echo Media v roce 2021 jsme mluvili s Daliborem Balšínkem

Už v průběhu loňského roku jste avizovali, že by rok 2021 měl pro Echo Media skončit vyrovnaným hospodařením, což by bylo poprvé od jeho vzniku. Máte už finální výsledky za loňský rok?

Výsledky za loňský rok se v těchto dnech finalizují, ale už teď je jisté, že jsme svůj cíl dokonce překonali. Přišlo to, v co jsem věřil, že se skutečně stane. Za rok 2021 tak skončí Echo Media poprvé v ziskovém hospodaření, a to ve výši cca 1,9 milionů korun. Ten výsledek je pro mě osobně ohromná satisfakce. A to jsme neměli žádné granty ani dotace od žurnalistických fondů, do zisku jsme se dostali díky naši práci, kterou ocenili čtenáři. Pozitivní výsledek téměř o 7 miliónů více proti roku 2020, tehdy jsme skončili v minusu 4,9 miliónů, je také dán tím, že se neutrácely peníze za reklamní kampaň, která rok 2020 zatížila téměř 3 milióny korun.

Čemu tento výsledek hlavně přičítáte?

Je to především díky růstům příjmů z obsahu, zároveň jsme udrželi nebo dokonce lehce přesáhli příjmy z inzerce ve srovnání s rokem 2020. Rozhodující je ale právě růst příjmů z obsahu, které loni tvořily 60 % veškerých našich příjmů.  Hlavním tahounem růstu se stala naše knižní edice, především publikace Proměny světa, které se už prodalo 10 tisíc kusů a chystá se její další, třetí tisk. Nejenže šlo o nejúspěšnější knihu na českém crowdfundingu, ale její vydání nám pomohlo i marketingově. Řada čtenářů, která si ji objednala, totiž nepatří ke stálým předplatitelům Echa, což nám otevírá cestu je získat pro předplatné Echa.

A jak se projevil na chodu Echa příchod nového majitele?

Marek Španěl přinesl klid, stabilitu a důvěru, jako náš čtenář a předplatitel věděl, co kupuje, a to mnohé definuje.

Už dříve jste několikrát řekl, že stále vidíte prostor pro růst počtu předplatitelů Týdeníku Echo. Daří se počet předplatitelů týdeníků zvyšovat i na takto velmi konkurenčním trhu?

Rok od roku se stále zvyšuje, v současnosti máme asi 13 tisíc předplatitelů a tržby z předplatného se meziročně zvýšily o 7 %. Protože jsme nezvyšovali prodejní ceny, tak růst tržeb souvisí se zvýšením počtu předplatitelů. Celkové výnosy Echo Media se loni zvýšily na 41,6 milionů korun, což představuje 20% meziroční růst.

O kolik konkrétně se zvýšily příjmy z prodeje obsahu, které označujete za zásadní pro financování Echo Media?

Za loňský rok máme výnosy z obsahu na úrovni 24,6 mil. Kč. To je o zhruba 10 mil. Kč více než v roce 2020. Do výnosů z předplatného počítáme různé typy předplatného, které prodáváme – tištěné, digitální a kombinované –, přičemž jejich zastoupení je přibližně třetinové u každé z této kategorie. Dále sem zahrnujeme prodej Týdeníku Echo v maloobchodní distribuční síti, výnosy z prodeje knih a příjmy z odběru monitoru Echo Monitor.

Když se podíváme na jednotlivé možnosti odběru Týdeníku Echo – digitálně nebo v tištěné formě – tak která z nich je výnosově nejsilnější?
Je to pořád tištěný týdeník, ale v tomto případě je výpočet ztížen tím, že nabízíme i kombinaci tisk a online. Nelze říct, že z tisku máme například polovinu výnosů, protože zhruba třetina předplatitelů kombinuje odběr tištěného a digitálního vydání.  

Jen čistě z onlinu bez jakýchkoli projektů v tisku by to nešlo. Nevěřím tomu, že by se jen z digitálu chod Echo Media zaplatil.

Podle údajů z poloviny loňského roku tvořily výnosy z knih asi 15 % veškerých vašich výnosů z prodeje obsahu. Jak se do tohoto podílu promítl prodejní úspěch publikace Proměny světa?

Podíl knih na prodeji obsahu se za celý loňský rok zvýšil na 25 %. Díky tomu, že knihy prodáváme z poloviny především přes naše kanály, tedy hlavně e-shop, tak nemusíme odvádět žádné provize distributorům. To nám významně pomáhá. Žádná z našich knih, kterou jsme vydali, nebyla ztrátová. Neznamená to, že všechny byly v zázračném zisku, ale všechny si na sebe vydělaly. K ziskovým patří jednoznačně Výpravy Jiřího Peňáse, kterých jsme loni vydali třetí pokračování, a především zmiňované Proměny světa. To byla raketa. Chtěli jsme vytvořit reprezentativní publikaci, která by byla výkladní skříní toho, co Echo od svého vzniku v roce 2014 udělalo. Vybrali jsme 50 rozhovorů, které jsme znovu zeditovali, upravili a najednou se ukázalo, že v té knize je velký čtenářský, a tedy i komerční potenciál. Ještě před tím, než dorazil první náklad z tiskárny, tak už jsme objednávali druhý tisk, protože většina se prodala v předprodeji. Zisk z prodeje té knihy je přes 2 mil. Kč. Teď se připravuje další dotisk ve výši 3,5 tisíce kusů, takže celkem Proměn světa vytiskneme přes 14,5 tisíc kusů.  

Hospodářskými výsledky z loňského roku jste si stanovili laťku pro rok letošní. Podaří se ziskové hospodaření obhájit i v roce 2022?

To si uvědomuji, nebude to jednoduché, protože média jsou prokletý byznys, ale jednoznačně pro rok 2022 plánujeme ziskové hospodaření. Jsme při plánování opatrní, ale chceme v pozitivním vývoji pokračovat a příjmy zvyšovat. Pro nás pro všechny je pozitivní hospodaření psychologicky strašně důležité, posiluje to naši nezávislost a také vědomí, že nejsme žádní darmožrouti.

Odkud chcete zvyšovat výnosy?

Především z prodeje obsahu jak Týdeníku Echo, tak z prodeje knih. Pořád jsem přesvědčen o tom, že můžeme dosáhnout na větší počet předplatitelů, než nyní máme. Může to být více než 20 tisíc předplatitelů, respektive prodaných kopií. Míru obnovy předplatitelů máme relativně vysokou na úrovni 80 %. Musíme ale vymyslet, jak se s pomocí marketingové kampaně dostat k dalším čtenářům. Potřebujeme, aby taková kampaň byla co nejvíc efektivní a přinesla zisk. Zatím jsme na její podobu nepřišli. Česká tištěná média používají kampaně většinou proto, aby udržela prodejní výsledky. Nepřemýšlí se ale o tom, že kampaně musí být dlouhodobě přínosné. Je jasné, že kobercová kampaň je pro titul našeho typu nefunkční a že musí být zaměřená na konkrétní skupinu čtenářů. Dosud nám nejvíce fungovaly reakce na obsah. Ale i pod značkou Echo jsou různé produkty a není snadné vysvětlit, že web Echo24.cz má jiný obsah než Týdeník Echo, a to výrazně. Řada čtenářů, která tyto produkty detailně nezná, mezi nimi rozdíl nedělá.

Pro nás pro všechny je pozitivní hospodaření psychologicky strašně důležité, posiluje to naši nezávislost a také vědomí, že nejsme žádní darmožrouti.

Podaří se najít knižní publikaci, která vám přinese stejně silné výnosy jako Proměny světa v loňském roce?

Připravujeme druhé vydání Proměn světa, protože desítky rozhovorů se do prvního vydání nedostaly a zároveň při přípravě každého nového vydání Týdeníku Echa, myslíme na to, aby to byl rozhovor, který splní kritéria pro knižní podobu. Druhé vydání směřujeme na podzim. A samozřejmě plánujeme také čtvrtý díl Výprav Jiřího Peňáse, které už mají svou věrnou komunitu, která se na další vydání těší.

Chápu, že se to teď může těžko počítat vzhledem ke kombinovanému předplatnému, ale dosáhli byste kladného výsledku jen s pomocí digitálního prodeje, tedy bez printu?

Ne, jen čistě z onlinu bez jakýchkoli projektů v tisku by to nešlo. Nevěřím tomu, že by se jen z digitálu chod Echo Media zaplatil. Taková je naše zkušenost. Teď už si to možná málokdo pamatuje, ale Týdeník Echo začal nejprve digitálně, tištěná verze přišla asi po půl roce. Papír podle mého názoru u nadčasových produktů smysl má. Vidíme, že ochota za něj platit je větší než v případě plateb za virtuální digitální prostor. Snažíme se proto s naší komunitou čtenářů co nejvíce pracovat, starat se o ni a nabízet jí produkty, které mají hodnotu.  

Týdeník Echo je svým pojetím názorový a v průběhu pandemie publikoval několikrát texty, které nesouzněly s mainstreamovým pojetím pandemie v českých médiích. Jak se to odrazilo v reakcích čtenářů?

Covid jednoznačně společnost novým způsobem rozdělil a také my jsme se setkali s tím, že někteří čtenáři zastávali jiný postoj, než od nás očekávali, jiní nás zase našli. To je ale cena za vyhraněnost. Chceme, aby Echo zůstalo vyhraněné, aby nerezignovalo na základní povinnost novináře, a to je ptát se a pochybovat. Echo se nesmí stát součástí žádné propagandy. V tom je naše cena, ptáme se a pochybujeme, nesmíme slepě věřit. A hlavně čtenáři Týdeníku Echo od nás i očekávají, a na trhu je unikátní, že téměř 80 % našich předplatitelů má vysokoškolské vzdělání. Stavíme na zkušenosti autorů a na jejich schopnosti vyvozovat závěry a vidět souvislosti. Celá pandemie zvýraznila, jak média o svůj kredit mohou přijít a ztratit důvěryhodnost. Už se objevily i případy, kdy se média omlouvají za to, že v pandemii sloužila vládní propagandě a že rezignovala na svou zásadní kritickou roli. Je ale důležité se posunout dál a přijmout, že skutečnost je třeba jiná, než se předpokládalo. Jsem přesvědčený, že Echo ze svého kritického, nehysterického a racionálního přístupu získá, protože jsme to nebyli my, kdo děsil a manipuloval veřejnost a je jedno, zda se ta manipulace děje v dobré víře, dopad je totiž nakonec stejný.

Čistý obrat Echo Media 2019-2021 (tis. Kč)

Zdroj: Echo Media, výroční zpráva 2020. Rok 2021 = předběžný výsledek. Hodnoty se zobrazí najetím na sloupec