Nová vláda chce zajistit finance pro ČT a ČRo a změnit volbu rad

pátek, 7. ledna 2022, 12:35 TV, Rádio MediaGuru

Vláda v programovém prohlášení zmiňuje v oblasti médií především financování médií veřejné služby, změnu volby členů rad těchto médií a kontroly jejich hospodaření.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Nová vláda premiéra Petra Fialy si v oblasti médií vytyčila tři priority. Týkají se především financování médií veřejné služby, volby kontrolních rad veřejnoprávních médií a také kontroly jejich hospodaření. Vyplývá to z dnes schváleného programového prohlášení Vlády ČR.

V mediální politice konkrétně vládní programové prohlášení konstatuje tyto priority:

  • Zaměříme se na udržitelnost financování veřejnoprávních médií, což je základní podmínka jejich nezávislosti.
  • Do systému volby Rady ČT a ČRo zapojíme Senát. Příslušné změny právních předpisů prosadíme během roku 2022.
  • Hospodaření veřejnoprávních médií podrobíme kontrole Nejvyšším kontrolním úřadem, což posílí jejich transparentnost.

Programové prohlášení se také dotýká implementace směrnice na jednotném digitálním trhu. Směrnici chce nová vláda implementovat „citlivě" s důrazem na práva uživatelů tak, aby se podpořily různé možnosti legálního využívání autorských děl a dalšího chráněného obsahu, ať už prostřednictvím služeb na vyžádání nebo platforem pro sdílení obsahu. Tvůrci by měli být za užívání jejich děl spravedlivě odměňováni.

Autorské právo chce pak nová vláda přizpůsobit realitě 21. století, protože prudký rozvoj technologií s sebou přináší nové možnosti tvorby a šíření autorských děl. „Zajistíme jak náležitou ochranu duševního vlastnictví autorů, nakladatelů, vydavatelů a producentů, tak i respektování ostatních lidských práv a svobod, jako jsou svoboda projevu, právo na přístup k informacím, ke kultuře a vzdělání," uvádí se v programovém prohlášení.

Financování médií veřejné služby je v českém mediálním prostředí postaveno především na výběru koncesionářského poplatku. Ten se v případě České televize nezvyšoval od roku 2008 a zůstává na úrovni 135 Kč. Generální ředitel ČT Petr Dvořák už dříve uvedl, že Česká televize je nyní schopna při částečném omezení poskytované veřejné služby fungovat bez navýšení poplatku do roku 2024. Výše koncesionářského poplatku pro Český rozhlas je 45 Kč a jeho výše je neměnná od roku 2005. Generální ředitel ČRo René Zavoral před koncem loňského roku uvedl, že chce o navýšení poplatku jednat s novou politickou garniturou. 

Volba členů rad ČT a ČRo je v současnosti v rukách Poslanecké sněmovny. Zapojení Senátu do volby členů rad médií veřejné služby by tak přineslo rozložení vlivu při výběru radních mezi obě komory parlamentu.  

Status média veřejné služby má v Česku také ČTK. Její financování není postaveno na koncesionářských poplatcích, ale na zdrojích, které ČTK získává svou obchodní činností. Rovněž členové Rady ČTK jsou voleni Poslaneckou sněmovnou.

-mav-