Rozpočet ČRo na 2022 je napjatý, GŘ chce jednat o navýšení poplatku

středa, 15. prosince 2021, 16:10 Aktuality, Rádio MediaGuru

Rozpočet Českého rozhlasu na rok 2022 je sestaven jako vyrovnaný ve výši 2,236 mld. Kč. Vzhledem ke stagnaci výši rozhlasového poplatku ale musí ČRo sáhnout k úsporám a chce v příštím roce jednat o jeho navýšení.

Zdroj: Český rozhlas

Zdroj: Český rozhlas

Rozpočet Českého rozhlasu (ČRo) na rok 2022 je sestaven jako vyrovnaný se shodným objemem nákladů a výnosů ve výši 2,236 mld. korun. Proti rozpočtu na rok 2021 se rozpočtová suma snižuje o 77 milionů korun. Český rozhlas v novém rozpočtu počítá se snížením počtu pracovních míst k 31.3. 2022. Zdůvodňuje to stagnací koncesionářského poplatku, který se od roku 2005 nemění a představuje 45 Kč. 

„Rozpočet na rok 2022 tak bude velmi napjatý a ČRo bude muset nutně přistoupit k vnitřním úsporám, například optimalizaci pracovních míst. Při stále rostoucích nákladech na provoz jinak nebude dlouhodobě možné ufinancovat služby ČRo, jejichž zachování je pro nás prioritou. V roce 2022 začneme intenzivně jednat o navýšení rozhlasového poplatku s politickou reprezentací, která dosud k tomuto kroku nenašla vůli,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Schválený rozpočet na příští rok má plně zabezpečit vysílání všech 24 stanic Českého rozhlasu a vysílání do zahraničí Radio Prague International, které částečně financuje Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

Výnosy z prodeje reklamy a sponzoringu by měly příští rok dosáhnout 84,5 mil. Kč.

Rozpočet ČRo na rok 2022, zdroj: ČRo

Rozpočet ČRo na rok 2022, zdroj: ČRo

Meziroční snížení celkových výnosů souvisí především s nižším plánovaným objemem čerpání fondu digitalizace o 84 milionů korun a je způsobeno změnou způsobu financování digitálního vysílání DAB+. Do roku 2021 byl provoz i marketing digitálního vysílání plně hrazen z prostředků účelového fondu na krytí nákladů na digitalizaci rozhlasového vysílání, který byl tvořen a průběžně naplňován z nakumulovaných zisků minulých let. Od roku 2022 se digitální pozemní vysílání DAB+ stává plnohodnotnou distribuční platformou Českého rozhlasu, a proto jeho provoz bude hrazen jako ostatní distribuční kanály z rozhlasových poplatků. Navíc k 31. 12. 2021 ukončí Český rozhlas své vysílání na středních vlnách (AM), čímž od roku 2022 vygeneruje permanentní úsporu, která bude plně využita právě na krytí nákladů na digitální vysílání DAB+.

Ve výnosech z rozhlasových poplatků jako hlavním zdroji financování Českého rozhlasu je plánováno meziroční snížení o dva miliony korun, které vychází především z dlouhotrvajícího poklesu poplatníků v oblasti fyzických osob – domácností. Dalším velmi podstatným faktorem pro rok 2022 je dopad koronavirové krize. Ten se negativně odráží především do vývoje počtu rozhlasových přijímačů u podnikatelských subjektů. S ohledem na množství plánovaných akvizičních akcí a jejich předpokládanou úspěšnost je meziročně plánován pokles pouze o 0,1 %.

Do plánovaných nákladů byly zakalkulovány celoroční provozy dvou nových stanic Českého rozhlasu spuštěných v průběhu roku 2021 – Český rozhlas Radiožurnál Sport a Český rozhlas Pohoda. Do nákladů se rovněž promítá posílení nákladů na výrobu nových staničních i mimo staničních podcastů, navýšení nákladů na údržbu a podporu informačních systémů i předpokládané navýšení cen energií a vyšší ceny u nově vysoutěžených služeb. Rovněž v nákladech byly vyčleněny prostředky na sportovní akce mimořádného rozsahu (Zimní olympijské hry v Číně, Mistrovství světa v kopané v Kataru nebo Mistrovství světa v hokeji ve Finsku). 

V oblasti nových médií patří mezi nejvýznamnější investiční akce projekt mujRozhlas.cz a v neposlední řadě se na rok 2022 plánuje nákup licencí především pro hudební tvorbu Českého rozhlasu, nákup hudebních nástrojů pro Symfonický orchestr Českého rozhlasu a výroba dlouhodobých spotů.

-mav-