IAB: Digitální videoreklama zvyšuje dosah kampaní v lineární TV

úterý, 22. března 2022, 07:05 Internet & Mobil, TV, Výzkum MediaGuru

Reklamní trh evropského digitálního videa v současnosti rychle roste a objem reklamních investic pro lineární TV a nelineární TV se v Evropě přibližuje, zjistila zpráva IAB a PubMatic.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Více než třetina celkových reklamních investic (36 %) směřovaných do digitálu je určena na digitální videoreklamu (instream, outstream, in-banner video) sledovaných na jakémkoli jiném zařízení, než je TV. Do tzv. nelineární videoreklamy (adresná TV, OTT, reklama v připojených TV – CTV) směřuje jen o něco málo méně reklamních investic (23 %) než do tradiční lineární televize (29 %).

Vyplývá to z nové zprávy IAB Europe a PubMatic o stavu digitální videoreklamy v Evropě. Zjišťovaly ho pomocí online průzkumu mezi inzerenty a agenturami. Průzkumu se mezi prosincem 2021 a únorem 2022 zúčastnilo přibližně 140 respondentů.

Přibližování rozpočtů na digitální video (nelineární video) a lineární TV může podle zprávy IAB souviset s tím, že marketéři v současnosti považují nelineární televizi za prostředek rozšíření dosahu lineárních TV kampaní. Do průzkumu uvádí tento faktor za důvod rostoucích investic do online videoreklamy 54 % respondentů. Zároveň je digitální video vnímáno jako nástroj pro budování značky.

Na druhou stranu za největší bariéru investic do digitálního videa označují marketéři nedostatečné cross měření, které by zohlednilo reklamní dopad na všech obrazovkách.

Zastoupení reklamních investic (%) v jednotlivých kanálech, zdroj: IAB Europe

Zastoupení reklamních investic (%) v jednotlivých kanálech, zdroj: IAB Europe

Faktory, které podporují růst investic do digitální videoreklamy, zdroj: IAB Europe

Faktory, které podporují růst investic do digitální videoreklamy, zdroj: IAB Europe

Zpráva celkově konstatuje, že reklamní trh evropského digitálního videa v současnosti rychle roste a v Evropě podle průzkumu IAB tvoří téměř 40 % veškerých investic určených pro displejovou online reklamu.

Očekává se přitom, že díky vylepšování kvality videa bude tento trend pokračovat i v následujících letech. Výzkum ukázal, že respondenti jsou optimističtí ohledně trajektorie budoucích reklamních investic do digitálního videa. Devadesát tři procent lidí věří, že rozpočty věnované digitální videoreklamě se v průběhu roku zvýší příštích 12 měsíců. Téměř polovina věří, že se zvýší o 11–30 %, zatímco 17 % odhaduje, že se zvýší až o 31 % až 50 %.

Zpráva ale upozorňuje, že trh je velmi fragmentovaný, a to v důsledku rozličných faktorů od mediálního chování, regulací či způsobech, jak se v různých evropských lokalitách obchoduje s médii. Vedle toho je stejně jako u jiných forem digitální reklamy stále větším problémem měření publik na různých obrazovkách a kontaktních bodech, protože se zvyšuje počet platforem a služeb, ale na druhou stranu se vlivem regulace omezují cookies. To si podle IAB vybírá svou daň.

Celá zpráva je k dispozici zde.

-mav-