Pražská tržnice hledá novou vizuální identitu

čtvrtek, 28. dubna 2022, 13:30 Aktuality, Marketing MediaGuru

Pražská tržnice vypisuje otevřenou soutěž na novou vizuální identitu.

Zdroj: Výstaviště Praha

Zdroj: Výstaviště Praha

Pražská tržnice bude hledat novou vizuální identitu v otevřené soutěži pořádané organizací Czechdesign. 

Holešovický komplex převzalo hlavní město do své správy v roce 2019, od kdy dochází k postupným změnám – již došlo k vyčištění pěších koridorů od stánků, zahájení dílčích rekonstrukcí –, rovněž přibývají noví nájemci. Nedávno byly také vyhlášeny výsledky mezinárodní architektonicko-krajinářské soutěže na revitalizaci veřejných prostranství, jejichž prvních výstupů by se Pražané mohli dočkat v roce 2027. 

Na koncepční postup od celku k detailu naváže designérská soutěž na vizuální identitu Pražské tržnice, která by měla podtrhnout nově sjednocenou, funkční a přívětivou tvář bývalých holešovických jatek na Bubenském nábřeží. 

„Holešovická tržnice, sídlící v historickém areálu bývalých pražských jatek, v současnosti nabízí největší kryté farmářské tržiště s celoročním provozem, různé obchody a služby, kulturní vyžití i gastronomii, zdaleka však nenaplňuje svůj potenciál. Právě se nacházíme v počáteční fázi revitalizace, která by měla vyústit v markantní proměnu ze zašlého a poněkud zapomenutého areálu ve znovuobjevený klenot v širším centru metropole,“ komentuje Milena Mauricová, marketingová ředitelka společnosti Výstaviště Praha, spravující Pražskou tržnici.

Aktuálně Pražská tržnice používá k prezentaci pouze logo, které je odvozené ze schwarzplanu areálu, a paletu barev, které zastupují jednotlivé funkce areálu. Od nové vizuální identity se očekává, že bude hravá, jednoduchá a bude odrážet charakter místa, tedy otevřenost, neformálnost a různorodost.

Grafické designéry čeká navržení nejen nového loga, ale i návrh navigačního systému celého areálu. Do nového vizuálu se postupně v budoucnu převléknou všechny marketingové aktivity areálu, včetně webových stránek nebo sociálních sítí. „Cílem není vytvořit ,cool' obraz lákající úzkou cílovou skupinu, ale vystihnout duch místa, které má ambici stát se potenciální oblíbenou lokalitou všech Pražanů,“ doplňuje Jana Vinšová, ředitelka Czechdesignu, organizátora soutěže.

Novou vizuální identitu bude Pražská tržnice hledat prostřednictvím dvoufázové kombinované designérské soutěže, která bude vyhlášena začátkem května. Do prvního kola budou vyhlašovatelem vyzváni až čtyři účastníci a dále se budou moci přihlásit všichni zájemci z řad grafických designérů a studií. Do druhého kola následně postoupí až pět účastníků. Vítěz bude znám v říjnu letošního roku. Návrhy designérů bude hodnotit porota složená ze zástupců vyhlašovatele, společnosti Výstaviště Praha a také z řad odborníků na grafický design.

-stk-