ÚHOS zahájil řízení kvůli pražské vyhlášce na reklamní plachty

čtvrtek, 7. dubna 2022, 17:25 Aktuality, Outdoor MediaGuru

Po více než roce zahájil ÚHOS správní řízení kvůli pražské vyhlášce týkající se části segmentu venkovní reklamy.

Zdroj: Sdružení českých firem ve venkovní reklamě

Zdroj: Sdružení českých firem ve venkovní reklamě

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zahájil s pražským magistrátem správní řízení z důvodů porušení Zákona o ochraně hospodářské soutěže. Předmětem řízení je vyhláška, která měla s účinností od 1.10.2021 odstranit některé reklamní plachty z velké části hlavního města. Sdružení českých firem ve venkovní reklamě s vyhláškou nesouhlasí a obrátilo se se stížností na ÚOHS i Evropskou komisi.

S novelou vyhlášky 26/2005 Sb. ve jménu boje proti „vizuálnímu smogu“ chtěl pražský magistrát od října minulého roku zakázat provozování reklamních plachet. Vyhláška podle sdružení zakazuje reklamní plachty v místech, kde k tomu není žádný ospravedlnitelný důvod, a současně na stejných místech ponechává bez další regulace ostatní reklamní plochy (billboardy, bigboardy aj.). „Zahájené řízení je potvrzením našeho dlouhodobého názoru, že jednáním magistrátu došlo k narušení zákonných pravidel hospodářské soutěže. Není možné zakázat jen jednu část reklamních ploch na úkor jiných,“ konstatuje Josef Soušek, předseda SČVR, které bojuje proti nespravedlivému jednání magistrátu.

„Provozovatelé reklamních plachet neříkají pravdu. My naopak narovnáváme stav – protože oni si na rozdíl od ostatních provozovatelů venkovní reklamy dosud mohli dělat, co chtěli. Na reklamní plachty se totiž dosud mimo historické centrum žádná regulace nevztahovala – na rozdíl od billboardů a bigboardů, které Praha v minulých letech výrazně zregulovala pomocí Pražských stavebních předpisů. Stavební předpisy se však nemohou na reklamní plachty vztahovat, jelikož plachty nespadají do působnosti stavebního zákona,“ uvedla už loni Kristýna Drápalová, která na pražském magistrátu řeší téma vizuálního smogu.

-mav-