V Czech News Center vznikly odbory, hlásí se do OS Media

pondělí, 23. května 2022, 14:35 Aktuality, Tisk MediaGuru

CNC se jako první soukromý mediální dům v Česku hlásí do OS Media, který je součástí ČMKOS.

Zdroj: MediaGuru.cz

Zdroj: MediaGuru.cz

Zápisem do obchodního rejstříku byla v pátek 20. května založena Odborová organizace zaměstnanců společnosti Czech News Center (CNC). MediaGuru.cz informoval o vzniku odborové organizace předseda organizace Michal Šidlof. Odborová organizace CNC zároveň jako první soukromý mediální dům v Česku zaslala přihlášku do OS Media, který je součástí Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS). O přijetí bude rozhodovat podzimní kongres OS Media.

Hlavním posláním odborové organizace je obhajoba zájmů a práv zaměstnanců společnosti CNC. Organizace dále vede kolektivní vyjednávání se zaměstnavatelem v otázkách mzdových, sociálních, pracovněprávních, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o všech dalších, týkajících se zájmů zaměstnanců. 

Odborová organizace zaměstnanců společnosti CNC je nezávislou a dobrovolnou organizací, do které mohou vstoupit všichni zaměstnanci CNC včetně zaměstnanců bývalých.

Stávajícími členy OS Media jsou Česká televize a Český rozhlas. Czech News Center by tak v případě přijetí byl prvním soukromým mediálním domem v odborovém svazu hromadných sdělovacích prostředků.

-mav-