Od udržitelných firem nakupuje jen necelá třetina spotřebitelů

neděle, 30. října 2022, 07:45 Marketing MediaGuru

Klimatická změna je aktuální téma, které je nutné brát vážně a motivovat lidi k tomu, aby o něm mluvili a hlavně jednali. I to zaznělo na Global Goals Summitu 2022.

Global Goals Summit 2022, zdroj: MediaGuru.cz

Global Goals Summit 2022, zdroj: MediaGuru.cz

Klimatická změna je tématem, které prostupuje celou společností. Že je nejvyšší čas jednat, upozornili účastníci Global Goals Summit 2022, který proběhl v polovině října v Národním muzeu. O klimatické změně mluvili jako o velké bezpečnostní hrozbě, kterou sdílí všechny státy.

Například George Kell, předseda fondu Arabesque a zakladatel United Nations Global Compact, považuje klimatickou změnu za největší bezpečností hrozbu pro všechny. „Klimatická změna je novým společným nepřítelem lidstva a my se musíme naučit s ní bojovat a zjistit, jak ji změnit. Nerespektuje státní hranice, je to systémová změna, proto i my musíme pracovat na systémové úrovni,“ uvedl.

Diskutovalo se také o udržitelných firmách. Podle slov Thomase Kolstera65 % spotřebitelů tvrdí, že chtějí nakupovat od udržitelných společností, ale pouze 26 % ve skutečnosti nakupuje. Podle jeho doporučení je důležité nemít silné, až příliš ambiciózní prohlášení, ale zaměřit se spíše na menší a konkrétní kroky. „V současné době mnoho firem mluví o svých strategiích, o svých obecných cílech, ale už jim nikdo nevěří, protože je toho příliš mnoho,“ zmínil.

Podle Carly Hilhorst ze společnosti Unilever není udržitelný ani způsob výroby a spotřeby potravin. „Příliš mnoho plýtváme, příliš mnoho lidí je obézních a na druhé straně máme lidi, kteří trpí hladem. Ani způsob, jakým pečujeme o krajinu, není udržitelný,“ popsala. Cestu k udržitelnosti vidí ve zdravé stravě, v konzumaci více potravin rostlinného původu a méně potravin živočišného původu.

Zaměření na rostlinnou stranu a lokálnost potravin představil Olin Novák, CEO Rohlík.cz. „Když se podíváte na naše webové stránky, tak první kategorie jsou právě potraviny rostlinného původu. Důraz bude kladen také na lokální potraviny,“ přiblížil.

Konkrétní projekty na konferenci představil například také Dalibor Dostál, zakladatel společnosti Česká krajina, který založil Rezervaci velkých kopytníkůMilovicích za účelem proměny krajiny. Další, kdo na konferenci představil svůj projekt, byla Johanna Nejedlová z projektu Konsent, který boří mýty o sexuálním násilí. Aplikaci, která pomáhá pacientům při paralýze obličeje, popsala Veronika Hudzíková. Marcela Vostřelová představila svoji knihu Meky Mek, která ukazuje skutečný život hospodářských zvířat a jejich chování v přirozeném prostředí. Dalším řečníkem byl také Cyril Klepek, zakladatel organizace Cyrkl, která je největší evropskou platformou pro obchodování s průmyslovým odpadem.

Několik řečníků z celého světa prostřednictvím svých prezentací a panelových diskusí inspirovalo k dalším konkrétním krokům. „Pokud ubráníme mír, tak uvidíme velký krok v energetické transformaci, uvidíme posílení koncepcí cirkulární ekonomiky, které jsou nezbytné, abychom vyhráli celou velkou válku,“ uvedl rovněž Georg Kell.

-tšl-