Živnostníci nebudou muset platit za hudbu v prodejnách

pátek, 14. října 2022, 18:15 Aktuality, Rádio ČTK

Poslanecká sněmovna schválila zrušení autorských poplatků za hudbu v prodejnách. V případě restaurací nebo obchodních domů tato povinnost ale zůstane zachována.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Živnostníci asi do budoucna nebudou muset odvádět autorské poplatky za to, že v prodejnách budou mít puštěnou hudbu jako zvukovou kulisu. V případě restaurací nebo obchodních domů tato povinnost ale zůstane zachována. Sněmovna to dnes schválila v novele autorského zákona, který nyní dostane k projednání Senát. Změnu navrhovanou pirátskými poslanci podpořil ministr kultury Martin Baxa (ODS), proti byli správci autorských práv. Výtky k novele mají i producenti v audiovizi.

Nutnost platit autorské poplatky se nebude vztahovat na karikatury a satirická díla, Sněmovna do výčtu přidala „pastiše", tedy napodobeniny uměleckých děl na internetu. Provozovatelé internetových úložišť by podle novely měli blokovat jen takový obsah, který je totožný nebo rovnocenný s obsahem, na který jsou uplatněna autorská práva. Právě tato změna má zabránit automatickému blokování karikatur. Sněmovní verze na rozdíl od vládní předlohy ani neukládá provozovatelům internetových úložišť povinnost sledovat obsah toho, co uživatelé vkládají na internet.

Podle vyjádření Asociace producentů v audiovizi (APA) není v ČR problémem overblocking, tedy preventivní blokování ze strany automatických filtrů, ale vysoká míra pirátství. „Ten, kdo bude nejvíce poškozen tímto ustanovením, jsou uživatelé, a to tím, když budou zakázány služby jako YouTube, k čemuž může v budoucnu tato legislativní změna vést," uvedla APA ve vyjádření zaslaném ČTK.

„Poslanci, kteří pozměňovací návrhy předkládají, se odborné debaty (na přípravě novely) nikdy neúčastnili a možná i s dobrým úmyslem nyní předkládají úpravy, které ale v konečném důsledku jdou proti smyslu celé směrnice a vytváří prostředí, které nebude funkční. Poslanci si musí uvědomit politickou a hospodářskou odpovědnost za to, že se budou podílet na vzniku legislativního paskvilu a že úroveň vymáhání autorského práva po neodborných zásazích nebude ani zdaleka dosahovat evropských standardů," míní APA.

Autorským poplatkům nemá podle přijaté úpravy předsedy pirátských poslanců Jakuba Michálka podléhat reprodukovaná hudba například v železářství nebo kadeřnictví, která by byla nahodilá, nevýdělečné povahy a nezávislá na přání příjemce. Podle Baxy by se to vztahovalo například na případy, kdy si provozovatel hudbu pustí pro svou potřebu ve vedlejší místnosti, než ve které bude obsluhovat zákazníky, i když by zvuk byl slyšet v obou místnostech.

Proti úpravě měly výhrady zástupci Ochranného svazu autorského (OSA) a Mezinárodní federace hudebního průmyslu (IFPI). Ředitelka české pobočky IFPI Petra Žikovská už dříve uvedla, že úprava přesahuje rámec výjimek povolených právem EU. Řešením by bylo stanovení tarifu autorských poplatků pro malé provozovny, řekla. Předseda OSA Roman Strejček dodal, že sporná je na návrhu podmínka nevýdělečnosti.

Sněmovna také schválila rozšíření okruhu živých hudebních produkcí, které nebudou podléhat ohlašování Ochrannému svazu autorskému. Kromě folklorních vystoupení se ohlašování nebude vztahovat na kapely, které hrají výhradně vlastní produkci nebo díla, na něž se už autorská práva nevztahují.

Vládní novela vychází ze směrnic EU a má zajistit kromě ochrany autorských práv na internetu také spravedlivou odměnu pro autory. Zároveň by měla usnadnit využívání obsahu chráněného autorskými právy ve výzkumu či vzdělávání a při zpřístupňování digitalizovaného kulturního dědictví.

-čtk-