Covid i násilí. Další neetické slovenské reklamy

sobota, 12. listopadu 2022, 08:25 Slovensko Ivan Krasko

Slovenská Rada pro reklamu řešila další sporné reklamy. Některé porušily Etický kodex.

Z reklamy Fio banky, zdroj: repro Fio banka

Z reklamy Fio banky, zdroj: repro Fio banka

Arbitrážna komisia slovenskej Rady pre reklamu kontinuálne vyhodnocuje podnety na sporné reklamy a rozhoduje, či porušili Etický kódex. Prinášame výber tých, ktoré podľa jej rozhodnutí za posledné mesiace boli v rozpore s kódexom.

"Najpredávanejší” produkt

Už v minulosti sa na Slovensku objavili sporné reklamy týkajúce sa koronavírusu. Kým vtedy sa riešila kampaň na očkovanie, tentoraz dostala Rada pre reklamu sťažnosť na nosový sprej. Televízny spot prezentoval, že tento sprej “poskytuje ochranu proti Covid-19" alebo “niekoľkonásobné zníženie rizika infekcie Covidom-19" a je “štítom” proti covidu. Tieto tvrdenia podľa komisie Rady pre reklamu boli v poriadku – spôsob spracovania reklamy sa nesnažil zavádzať spotrebiteľa či navodzovať dojem, že sprej je porovnateľný s vakcínou.

Avšak čo podľa Rady pre reklamu v poriadku nebolo, je claim “najpredávanejší produkt na Covid-19 na Slovensku”. Superlatívy ako “najpredávanejší” podľa Kódexu nemôžu byť používané bez jednoznačného a hodnoverného preukázania pravdivosti.

Podobného previnenia sa dopustil aj predajca obalových materiálov. V príspevku na Facebooku tvrdil: “Podnikatelia pozor! Máme najnižšie ceny!” Nepreukázal však, že sú skutočne najnižšie, čiže aj táto reklama bola v rozpore s Etickým kódexom.

Telenákupná relácia propagujúca čistiaci prostriedok Grease Police zase o produkte vyhlasovala, že “bežný kuchynský čistiaci prostriedok nemá proti nemu žiadnu šancu” a “s konkurenciou sa nedá vôbec porovnať”. Aj v tomto prípade našla Rada pre reklamu pochybenie. Formulácia, okolnosti a spôsob použitia tohto tvrdenia mohli podľa Komisie uviesť spotrebiteľov do omylu.

Facka v reklame

Rozpor s Etickým kódexom našla Arbitrážna komisia aj v reklame Fio banky. Tá prišla s humorne ladeným televíznym spotom na tému investovania do cenných papierov. V spote muž hľadá “cenný” list od Sandokana, no skončí to fackou od manželky. Komisia uznala, že reklama pracuje s humorom a nadsadením, avšak facka podľa nej nebola v poriadku: “Uvedená scéna, kedy dá žena mužovi facku, zobrazuje mieru násilného aktu, ktorá môže pôsobiť na priemerného spotrebiteľa ako obhajoba, schvaľovanie alebo propagácia takéhoto správania sa, čo nemožno považovať za etické,” uvádza v rozhodnutí.

Opakujúcim sa problémom v reklame je sexizmus a samoúčelná nahota. V jednom z nedávnych prípadov sa upratovacia firma previnila billboardovou a facebookovou reklamou. Zobrazovala modelku, ktorej nebolo vidno žiadne oblečenie (i keď podľa zadávateľa ho mala), iba intímne partie mala prekryté ceduľami “prvý mesiac” a “zadarmo”. “Modelka je v reklame vyobrazená len za účelom pritiahnutia pozornosti ako sexuálna atrakcia, čo Komisia nepovažuje za prípustné. Navyše text, ktorý je uvedený na ceduľkách, ktorými si modelka prekrýva časti tela, vytvára dvojzmysel a posúva interpretáciu reklamného posolstva do významovej roviny, ktorá je voči ženám urážlivá a degraduje ženu na úroveň ponúkanej služby, čo nemožno považovať za etické,” zhodnotila Arbitrážna komisia Rady pre reklamu.

Parenica, ovce a kravy

Rada pre reklamu riešila aj podnet na parenicu Liptov. Televízny spot ukazoval zábery na prírodu, baču, ovce či kravy s headlinom “Chuť zrodená z horského mlieka”. Rada pre reklamu vyhodnotila reklamu ako neetickú kvôli tomu, že produkt – parenicu – dopĺňala aj zábermi oviec a podľa Rady tým mohla vyvolať dojem, že je vyrobená z ovčieho mlieka. Zároveň slovenská parenica je podľa Rady zapísaná v registri chránených zemepisných označení a vyrába sa aspoň z 50% ovčieho mlieka. Tento konkrétny výrobok z reklamy je však z kravského mlieka. “Zadávateľ nevenoval dostatočnú pozornosť spôsobu informovania o produkte a jeho zložení a reklama mohla uviesť spotrebiteľa do omylu,” rozhodla komisia.

Poznámka: Autor pracuje v TV Markíza