Media projekt: S deníky trávíme půl hodiny, s časopisy téměř hodinu

čtvrtek, 9. února 2023, 18:00 Tisk MediaGuru

Výzkum čtenosti tisku poprvé zveřejnil údaje o tzv. kvalitě čtení. Změřil průměrnou dobu strávenou s tištěnými tituly i průměrný počet kontaktů.

Zdroj: MediaGuru.cz

Zdroj: MediaGuru.cz

Průměrná doba kontaktu, kdy čtenáři věnují tištěnému titulu plnou pozornost, představuje v případě placených deníků 32 minut a v případě časopisů 50 minut. Údaje poprvé zveřejnil výzkum čtenosti Media projekt, který pro Unii vydavatelů připravují agentury Median a Stem/Mark. Suplementy (přílohy deníků) pak v průměru čteme 35 minut a bezplatné deníky 22 minut. Údaje se vztahují na poslední výtisk konkrétního titulu (deník, suplement, časopis) a vyjadřují dohromady všechen čas, který čtenář s výtiskem strávil včetně opakovaného čtení i po delší době. 

Ze srovnání vyplývá, že nejdelší strávený čas je se čtrnáctideníky a měsíčníky. V jejich případě tráví někteří čtenáři četbou (včetně opakovaného čtení) i více než čtyři hodiny. Konkrétně pak nejvíce času tráví čtenáři s tituly informačních a komunikačních technologií (ICT), s časopisy o vědě, technice, zajímavostech a cestování a se zpravodajskými týdeníky. Průměrná doba je v uvedených případech vyšší než hodina. 

Zdroj: Media projekt, 1. čtvrtletí 2022 - 4. čtvrtletí 2022, zdroj: Unie vydavatelů, ASMEA, Median, Stem/Mark

Zdroj: Media projekt, 1. čtvrtletí 2022 - 4. čtvrtletí 2022, zdroj: Unie vydavatelů, ASMEA, Median, Stem/Mark

Vedle délky čtení zjišťoval Media projekt i to, kolikrát se čtenáři k poslednímu vydání tištěných titulů vrátili a tedy, kolik průměrných kontaktů s titulem zaznamenali. Průměrný počet kontaktů s deníkem je 2,4, s časopisem 3,8 a s přílohou deníku 3,7. Více kontaktů je s programovými suplementy a nejvíce kontaktů bylo zaznamenáno s programovými tituly (6,4), ICT tituly a křížovkářskými magazíny.

Zdroj: Media projekt, 1. čtvrtletí 2022 - 4. čtvrtletí 2022, zdroj: Unie vydavatelů, ASMEA, Median, Stem/Mark

Zdroj: Media projekt, 1. čtvrtletí 2022 - 4. čtvrtletí 2022, zdroj: Unie vydavatelů, ASMEA, Median, Stem/Mark

Zdroj: Media projekt, 1. čtvrtletí 2022 - 4. čtvrtletí 2022, zdroj: Unie vydavatelů, ASMEA, Median, Stem/Mark

Zdroj: Media projekt, 1. čtvrtletí 2022 - 4. čtvrtletí 2022, zdroj: Unie vydavatelů, ASMEA, Median, Stem/Mark


Deníky se nejčastěji čtou v den vydání (62 %), necelých 40 % čtenářů se k deníku vrací jiné dny. Suplementy a týdeníky se čtou po celý týden (66 %) a v případě programových suplementů se čtou celý týden dokonce v 77 %. Nejčastěji se archivují týdeníky ekonomické, motoristické a zpravodajské.

Nejčtenějším deníkem je stále Blesk, čtenost se nemění

čtvrtek 9. února 2023

-mav-