Na Médeu míří další insolvenční návrh od ČT a Media Clubu

úterý, 21. března 2023, 16:00 TV MediaGuru

Televizní subjekty Česká televize a Media Club podávají insolvenční návrh na společnost Médea za neuhrazené pohledávky.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Společnost Médea čelí dalšímu insolvenčnímu řízení. Společný insolvenční návrh podávají Česká televize a zastupitelství Media Club, které vlastní skupina Prima. Oba televizní subjekty v insolvenčním návrhu uvádějí, že dohromady evidují neuhrazené pohledávky ve výši 30 mil. Kč, které jsou tři měsíce po splatnosti. 

Česká televize v insolvenčním návrhu zdůvodňuje, že jí nebyly uhrazeny odměny za plnění poskytnutá na základě jednotlivých objednávek vysílání reklamy v ČT v celkové výši 11,8 mil. Kč. Media Club pak neobdržel od Médey podle svého zdůvodnění odměny za vysílání spotů pro své klienty v souhrnné výši cca 18,2 mil. Kč. V obou případech jde o plnění fakturovaná v prosinci 2022 nebo v lednu 2023. 

Médea ve svém vyjádření uvedla, že návrh považuje za šikanózní a nedůvodný. „Jde o třetí insolvenční návrh v krátké době, z toho druhý v průběhu 30 dnů. Obě předchozí řízení byla přitom zastavena, aniž by byl zjištěn úpadek," uvádí Médea. Dodává, že České televizi a Media Clubu jde údajně pouze o uspokojení jejich pohledávek a celkové vypořádání jejich majetkových poměrů s Médeou a „zjevně sledují zneužití svých práv na úkor dlužníka“. Své nároky navrhovatelé neuplatnili u soudu, ani nepřihlásili do nedávného insolvenčního řízení a rozhodli se využít „bič na Jaromíra Soukupa“, jak je v textu Médey uvedeno s odkazem na článek Info.cz. Médea proto navrhuje, aby soud návrh odmítl pro „zjevnou bezdůvodnost". Na navrhovatele zároveň podává trestní oznámení.

Médea před několika týdny odvrátila insolvenční návrh, který na ni podaly společnosti Cinema City Czech, Cinexpress a Knowlimits Group. Médea následně neuhrazené pohledávky splatila a soud insolvenční řízení zastavil. Majitel Médey Jaromír Soukup označil návrh za šikanózní a ujišťoval, že Médea svým závazkům dostojí. V roce 2021 soud zahájil insolvenční řízení s Médou na návrh společnosti Lipian Trade. V dubnu téhož roku ale Městský soud v Praze insolvenční návrh zamítl.

-mav-