Novým CEO Mattoni 1873 se stane Postránský

pátek, 31. března 2023, 07:05 Aktuality, Marketing, Lidé MediaGuru

Od dubna se stane novým CEO společnosti Mattoni 1873 Ondřej Postránský. Alessandro Pasquale bude výkonným prezidentem skupiny.

Ondřej Postránský, zdroj: Mattoni 1873

Ondřej Postránský, zdroj: Mattoni 1873

Od 1. dubna dojde k významným změnám v nejvyšším vedení společnosti Mattoni 1873. Majitel a dosavadní generální ředitel Alessandro Pasquale se posouvá do pozice výkonného prezidenta skupiny. Novým CEO se stane Ondřej Postránský, současný ředitel strategického marketingu Mattoni 1873.

Ondřej Postránský nastoupil do firmy v roce 2002 krátce po absolvování VŠE v Praze, postupně prošel řadou marketingových pozic. V roce 2008 se stal ředitelem marketingu odpovědným za kompletní portfolio značek v České republice a na Slovensku. Od roku 2016 ve své dosavadní pozici ředitele strategického marketingu řídil strategii značek Mattoni 1873 na všech trzích, kde skupina působí.

„Těší mne, že se už víc než 20 let mohu osobně podílet na budování a rozvoji skupiny. Moje vize Mattoni 1873 je postavena na lidech, našich spotřebitelích a našich zaměstnancích, a čerpá z jedinečných základů a hodnot, z nichž vychází úspěch Mattoni 1873. Budeme nadále věnovat svou energii porozumění a předvídání potřeb spotřebitelů, abychom je mohli potěšit zdravými a chutnými produkty, perfektními službami a atraktivními značkami. Zároveň pokračujeme v cestě k plné cirkularitě nápojových obalů a udržitelnosti našeho podnikání,“ uvádí nový generální ředitel Ondřej Postránský.

Dosavadní CEO a majitel firmy Alessandro Pasquale reprezentuje již druhou generaci v čele rodinného podniku. Vedení společnosti převzal od svého otce v roce 2007 a rozšířil ji z České republiky do osmi evropských zemí, kv nichž vyrábí v 11 závodech a zaměstnává na 3200 lidí. Loni byl zvolen do čela Evropské asociace výrobců minerálních vod (Natural Mineral Waters Europe, NMWE), jež se zaměřuje na ochranu a propagaci přírodních minerálních a pramenitých vod v Evropě. Zároveň klade stále větší důraz na udržitelnost podle principů cirkulární ekonomiky. 

„Jako prezident NMWE se chci nyní intenzivně věnovat rozvoji celého segmentu i budoucnosti kategorie minerálních vod na evropské úrovni. Právě teď můžeme například pomoci tomu, aby výroba pramenitých a minerálních vod využila jedinečnou šanci stát se skutečně plně cirkulární. Dělba pravomocí uvnitř skupiny Mattoni 1873 je proto logickým a odpovědným krokem,“ říká Alessandro Pasquale.

-stk-